Változnak a táppénz és betegszabadság szabályai januártól

 

Szigorúbb szabályokkal kell számolni 2016-ban, ami a táppénzt, betegszabadságot illeti. A szabályok minden munkavállalóra vonatkoznak, így mindenkinek érdemes tisztában lenni velük!

Alapvető szabály, mely az új Munka Törvénykönyvében sem változik, hogy a fizett szabadság mellett a betegszabadság is megilleti a dolgozókat.

A táppénz összege a jövé évben nőni fog, de egyelőre konkrét szám nincs arról, hogy mennyivel, hiszen a táppénz összege függ a bértől és mivel a jövő évi minimálbérről még nincs információ, így csak az után lehet majd konkrét számokkal számolni miután megegyeztek a minimélbér emeléséről, számszerűsítették mennyivel emelkednek a bérek jövőre!

Az új Munka Törvénykönyvével a táppénz kiszámítása is változott 

A sok visszaélésnek köszönhetően szigorodtak a táppénz szabályai, ennek megfelelően 2016-ban szigorított szabályokkal lehet majd igénybe venni! Több szigorítás is életbe lépett már idén!Az ellenőrzések is szigorúbban lesznek, ami azt jelenti, hogy az orvos akár a saját otthonában is felkeresheti a beteget, hogy ellenőrizze, hogy valóban beteg-e. Ennek az a magyarázat, hogy sok beteg a táppénz alatt jön megy, nem pihen, nem tartja be az orvosi utasításokat, ennek megfelelően jóval tovább tart a felépülése, így jelentős pénzeket kiszedve az államkasszából!

A 2016-ban életbe lépő változásoknak köszönhetően az orvos megtagadhatja a táppénz folyósítását abban az esetben, ha a beteg nem megy el a kötelező ellenőrzésre. A táppénz számolásában érvénybe lépő változást rendeletben még nem rögzítették, valószínűleg az adóbevallásban szereplő jövedelem fogja az alapját képezni.

Nem változik az, hogy ha a dolgozó nem tud munkát végezni, akkor a betegsége első 15 napjára nem táppénzt, hanem betegszabadságot fog kapni. Ez az évi 15 napos betegszabadság tartalmazza a fizetett ünnepnapokat, a szombatokat és vasárnapokat, vagyis pihenőnapokat is. Amint lejár a betegszabadság, a következő naptól lép érvénybe a táppénz.
2016-tól a betegszabadságot követő szabadnapra és heti pihenőnapra már nem jár táppénz.

A tisztánlátás kedvéért, a betegszabadság és a táppénz között az az egyik alapvető eltérés, hogy a betegszabadságot a munkáltatónak kell folyósítanai, a táppénzt pedig az államnak! Az évi 15 napos betegszabadság keretet, ha a munkavállaló nem használja ki, nem viheti át a következő évre! A betegszabadsággal a munkáltató rendelkezik, a munkavállaló nem veheti ki csak úgy.

Táppénz jogosultság 2016-ban

A munkavállalónak a táppénzhez igazolnia kell a keresőképtelenséget! Ezt minden esetben a háziorvosnak kell megállapítania. Táppénz igénybevételére maximum 1 évig van lehetőség, de közben végig fenn kell állnia a biztosítotti jogviszonynak! Sajnos ez nehézkes, mert általában a munkáltató előbb felmond, minthogy valaki ilyen hosszú időt tölthetnek táppénzen!

Táppénz kiszámítása

Mennyi a táppénz összege? A legegyszerűbb módszer ennek kiszámítására egy online táppénz kalkulátor használata!

A táppénz összegét több tényező befolyásolja, így elsődlegesen az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás során a táppénz alapját e jövedelem naptári napi átlaga képezi.

A táppénz mértéke a biztosításban töltött időtől, illetve az esetleges kórházi ápolástól függően a napi átlagkereset 60 %-a, illetve 50%-a a lent ismertetett maximum összeg figyelembe vételével.

A táppénz összegének megállapítását a következő tényezők befolyásolják:

  • a táppénz megállapításánál figyelembe vehető, maximális időszak, ún. irányadó időszak, amelyen belül a – járulékalapot képező – jövedelem, illetve a jövedelemmel ellátott időtartam (napjainak száma) vehető figyelembe, ún. számítási időszak;
  • a táppénz alapját képező jövedelem összege,
  • az 1-2 pont (irányadó időszak, ezen belül a számítási időszak és a jövedelem) alapján a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem,
  • a táppénz %-os mértéke
  • az egy napra járó táppénz maximalizált összege.

A kifizetőhely vagy az egészségbiztosító kérelemre tájékoztatást nyújt a megállapított ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Az ellátás összegének megállapításakor minden esetben csak a táppénzre való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban személyi jövedelemadó előleg megállapításához bevallott jövedelmet kell figyelembe venni.

Tehát amennyiben Ön munkahelyet váltott, a táppénz számításánál az előző munkáltatónál elért és bevallott jövedelmet már nem lehet figyelembe venni. Kivételt képez ez alól, ha 30 napon belül visszamegy a korábbi munkáltatójához, vagy a munkaviszonya jogutódlással szűnt meg.

halasinfo

További friss hírek