Vállalkozni szeretne? Itt egy lehetőség!

 

Pályázati felhívás álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 2016. április 1-től pályázatot hirdet az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő, 2 millió forintig terjedő tőkejuttatásos támogatásához.

A pályázatok benyújtásának határideje 2016. május 31.

A pályázaton részt vehet az, aki:

a. a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a kormányhivatal illetékes Járási Hivatala (továbbiakban: járási hivatal) mint állami foglalkoztatási szerv által legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskereső vagy rehabilitációs ellátásban részesülő és

b. 25. életévét betöltötte a pályázat benyújtásakor és

c. vállalja önmaga foglalkoztatását

i. egyéni vállalkozóként, vagy

ii. új induló társas vállalkozás keretében a társaság tevékenységében személyesen

közreműködő tagként.

A pályázó

 a) rendelkezik a vállalkozás indításához, a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel és az egyéb forrás nem számítható be,

 b) vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, és azt 2 évig a hatósági szerződésben megjelölt időpontig szüneteltetés nélkül fenntartja, és ezen időszak alatt munkaviszonyt nem létesít.

Részletesebb tájékoztatást a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza. A pályázattal kapcsolatos információt a Foglalkoztatási Főosztály munkatársaitól – Fricska Nagy László (76/795-649), Makra Zsuzsanna (76/795-676) – kérhet.

 

Dr. Kiss Melinda

hivatalvezető

További friss hírek