Vajon kik kapják az idei városi kitüntetéseket?

A szeptemberi Majsa Napok ünnepségsorozat keretén belül adják a városi elismeréseket Kiskunmajsán. A díjazottak személyére lakossági ajánlásokat is vár Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A javaslatokat – rövid indoklással együtt – 2015. augusztus 14-ig lehet leadni. Az ajánlásokat levélben – akár elektronikus úton – polgarmester@kiskunmajsa.hu -, vagy személyesen lehet eljuttatni a polgármesteri hivatal titkárságára, Á. Fúrús András polgármesternek címezve (6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.).

Kit ajánlhatnak – kik ajánlhatnak?

Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete „Kiskunmajsa város díszpolgára” kitüntető címmel ismeri el azok érdemeit, akik Kiskunmajsa város:
– fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, a társadalmi, gazdasági,
– kulturális, egészségügyi sport, tudományos, vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a város hírnevét és tekintélyét,
– nemzetközi kapcsolataink létrehozásában, kiegészítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.
Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakosú állampolgár és közösség.

„Kiskunmajsa városért” kitüntetést adományozhat az Önkormányzat Képviselő-testülete mindazon személyeknek és közösségeknek, akik
– Kiskunmajsa város fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, a társadalmi, gazdasági,
– kulturális, egészségügyi sport, tudományos, vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a város hírnevét és tekintélyét,
– nemzetközi kapcsolataink létrehozásában, kiegészítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.
A címre érdemesség elbírálásánál a város új Önkormányzatának 1990. évi megalakulásától nyújtott teljesítmények kerülnek figyelembe vételre.
A cím adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakosú állampolgár és közösség.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete „Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára” címet alapít azon külföldi állampolgárok részére, akik a városban letelepedtek és munkahelyteremtő beruházást hoznak létre, illetőleg működtetnek és Kiskunmajsa város érdekében tevékenykednek.
A cím adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakosú állampolgár és közösség.

Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kiskunmajsa sportjáért” kitüntetést alapít mindazon személyeknek, akik adott évben, illetve az elmúlt évek során sokat tettek azért, hogy a sportéleten keresztül Kiskunmajsa város hírnevét öregbítsék.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakosú állampolgár és kiskunmajsai székhelyű közösség.

Kiskunmajsa város Képviselő-testülete a „Kiskunmajsa város közszolgálatáért” kitüntetést alapítja mindazon önkormányzati feladatot ellátó dolgozók számára, akik az ifjúság nevelésében, az oktatás területén, az egészségügyben, a közművelődés területén, a közigazgatásban, illetve egyéb közszolgálati területen végzett munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
A Kiskunmajsa város Közszolgálatáért cím adományozására javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakosú állampolgár és kiskunmajsai közösség.

További információkat a város hivatalos Facebook oldalán találhat.

 

További friss hírek