Új vezetőség az Élhető Kiskunmajsánál

Az alábbiakban szerkesztés nélkül közöljük a civil szervezet közleményét. 

EGYSÉGBEN, EGYETÉRTÉSBEN, EGYÜTT VAGYUNK KISKUNMAJSA

Zászlót bontott az Élhető Kiskunmajsa

Az elmúlt időszak a rendszerváltozás óta városunk egyik legeredményesebb időszakaként kerül be a helytörténetbe. A lassan három évtized alatt összességében sem érkezett ennyi lehetőség, fejlesztés Majsára, mint az elmúlt pár évben. Vitatható, hogy a lehetőségek, fejlesztések milyen módon és mennyire hatékonyan lettek felhasználva, tervezve,  de az nem, hogy elindult városunk az élhető Kiskunmajsa útján.

A kampány közeledtével felerősödnek a város jövőjét befolyásolni képes és a hatalom megszerzését célzó információk, elképzelések, hangok. Az ÉK az elmúlt évek politikai csatározásaiban töredezett, de az elvek és a jövőképe mit sem változott. Az elköteleződése, hogy városunk egy valóban élhető kis település legyen, gyermekeinknek, unokáinknak élettere, nem változott és az alapjait sikerült is megszilárdítani. Mint minden szervezet, legyen élőlény, közösség, politikai vagy civil, reagál a körülötte lévő változásokra, változik dinamikája, idomul a változásokhoz, de amiért a világra jött, vagy életre hívták nem változhat. Az elvek, a jó iránti elköteleződés, a keresztény kultúránk megőrzése, az identitásunk megélése nem változhat.

Nekünk van jövőképünk

Az Élhető Kiskunmajsa zászlót bontott és a béke, a nyugalom, az együttgondolkodás irányát tűzte ki célul, amely megtestesíti a város biztonságos jövőjét. A jelenlegi közéletre jellemző hangnem, sárdobálás nem szolgálja a város és az itt élők érdekeit, ezért az egyesület tagsága, támogatói el kívánnak követni mindent, hogy Kiskunmajsa valóban az a hely legyen, ahol élni jó.

Az előző választáskor üstökösként jelent meg a szervezetünk a politikai palettán és átrajzolta az eddig térhálósodott politikai erővonalakat. Az új várása, a változás iránti igény, a béke utáni vágy elhozta az évtizedek alatt elhiteltelenedett  helyi politikai közélet változását, amely sajnálatos módon nem tudott teljes körű átalakulást elérni. Maradtak szereplők, a változás ellen küzdők, akiknek nem volt érdeke a hatalmuk, befolyásuk megszerzésén, megtartásán kívül, hogy Kiskunmajsán valóban eredmények, valódi fejlődés legyen.

Új vezetőség, új irányok

Az elmúlt hetek eseményei között az egyik legfontosabb történés, hogy új vezetőséggel lát neki a munkának az egyesület. Á. Fúrús András polgármester, aki eddig elnökként vezette a civil szervezetet, nem kíván indulni a választásokon polgármesterként, ezért a jövőben alelnökként segíti a szervezet munkáját, törekvéseit. Az ÉK vezetését az elkövetkezőkben Fülöp Zoltán látja el, aki az elmúlt ciklus egyik legsikeresebb és legelkötelezettebb képviselője. Rávai Mónika vezetőségi tag mandátuma is megszűnt az Élhető Kiskunmajsában és helyét Szekeres Béla korábbi alelnök vette át. Szekeres Béla két év alpolgármesterség mellett az ÉK alapítója és az előző választási siker egyik fő letéteményese. Rávai Mónika a KDNP Kiskunmajsa Szervezetének elnökeként fogja a továbbiakban segíteni településünk boldogulását és a jobboldali együttműködés egyik motorjaként az együttgondolkodás, együttműködés garanciája lesz a következő ciklusban.

Nekünk vannak céljaink

Az egyesület életében a célok kijelölése, az elkövetkező időszak stratégiájának meghatározása volt a feladat, amelyet a tagság és a szélesebb támogatói kör is támogatott a legutóbbi fórumon. Az ÉK fórumán Fülöp Zoltán elnök, Rávai Mónika, Á. Fúrús András, valamint Szekeres Béla tartottak beszámolót és értékelést az elmúlt időszakról és az elkövetkező évek feladatairól. A fórumon meghívottként részt vett Patkós Zsolt polgármester, aki az együttműködés szükségességét és az együtt működni tudás eredményeit ismertette a támogatókkal.

Megvédjük az eredményeket

Az elmúlt évek eredményei, soha nem látott fejlődést indítottak el városunkban, amelyet megőrizni és tovább építeni kell. Az ÉK elkötelezetten a városért, közösségeinkért, gyermekeink, unokáink jövőjéért kíván nemes küzdelmet folytatni, amely felül kell, hogy emelkedjen az évtizedek óta bevett politikai anomáliákon.

Csak békében lehet építkezni

Az együttgondolkodás, az együtt tenni akarás, a mások tisztelete, a megbecsülés, az elhivatottság a keresztény értékrend azok, amelyek felkerülnek a zászlónkra és fémjelzik törekvéseinket. A város békét akar, mert csak békében lehet építkezni. Az elkövetkező kampány csatazaja után meg kell állapodni, félretenni a sérelmeket és egy kiegyensúlyozott, nyugodt erővel, egy markáns többséggel kell a következő ciklust elkezdeni és végig is vinni. Azokkal a szervezetekkel, pártokkal, természetes szövetségesekkel együtt gondolkodva, munkálkodva fogjuk Majsát a megérdemelt eredményesség, fejlődés és béke útjára terelni.

Együtt vagyunk Kiskunmajsa

2019 a választás éve lesz, amikor számot kell adni az elvégzett, megalapozott munkáról. Egy új ciklus indul, mikor fel kell tenni a kérdést, hogy milyen Kiskunmajsán szeretnénk élni. Az Élhető Kiskunmajsa Egyesület tagsága, meghozta a jövőt illetően a döntését, hogy folytatva a munkát, egy jobboldali összefogással, együtt lép a következő önkormányzati ciklus küszöbére.

Az együtt gondolkodás, az együtt munkálkodás, az „Együtt vagyunk Kiskunmajsa” zászlaja alatt, a város fejlődését, a békés együtt létét  képes megteremteni szeretett városunkban.

„Együtt vagyunk Kiskunmajsa”, mert egy az ügyünk, egy a városunk, együtt kell itt élnünk, együtt kell itt boldogulnunk, együtt mi mindannyian alkotjuk ezt a várost, együtt éljük meg sikerét is az elkövetkező években. Erre hívjuk el a város érdekeit szem előtt tartó szervezeteket és ehhez kérjük a választók támogatását is, hogy az egységben gondolkodók, a jobboldali értékrendet vallók megkapják a mandátumot Kiskunmajsa fejlődéséhez.

 

 

További friss hírek