Új pályázati lehetőség a munkaerőhiány kezelésére a vállalkozások tevékenységének bővítésével

fotó: facebook.com/kiskunmajsavaros

A kormány a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében Foglalkoztatás bővítés ösztönzése címmel (GINOP 5.3.12-19) új pályázatot hirdetett.

A program célja a munkaerőhiány kezelése a vállalkozások tevékenységének bővítésével, a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában biztosít támogatási lehetőséget, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A program keretében létszámbővítés és tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése támogatható.

Az a mikro-, kis- és középvállalkozás nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak – az érintett létesítményben, az előző tizenkét hónap átlagához képest – a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A támogatás vissza nem térítendő, amelynek összege minimum 8 millió, maximum 90 millió forint.

Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás, 60%-a pedig középvállalkozás esetén. Becsült bérként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe, és maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 27.–2020. június 1.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes kormányhivatal foglalkoztatási osztályával való együttműködést a munkavállalók toborzása során az alábbiak szerint:
• munkaerőigényét bejelenti
• a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a kormányhivatalt tájékoztatja.

A pályázati felhívás mellékletét képezi egy igazolólap, amellyel a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg alá kell támasztania, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szervvel a toborzási együttműködés érdekében.

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-5312-19-fogla…

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

További friss hírek