Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj – felhívás

 

TERBE SÁNDOR TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ 2017/2018. TANÉV I. FÉLÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint:

Pályázat célja: Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges fiatalok továbbtanulását, külföldön történő ideiglenes tanulását, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételét, valamint külföldön folytatott tanulmányaikat.

Pályázat jellege: A pályázat nyilvános, azon részt vehet minden kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező lakos, aki oktatási intézmény tanulója, hallgatója.

Pályázaton való részvétel további feltételei:
A pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik és
• középiskolai tanulók kitűnő tanulmányi eredménnyel,
• főiskolai, egyetemi hallgató képzése 4,6 súlyozott tanulmányi átlageredménnyel,
• külföldi tanulmányút esetén az alapképzésen, mesterképzésen, illetve osztatlan mesterképzésen első diploma megszerzése esetén,
• külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első diplomáját megszerző, főiskolai, egyetemi hallgató.

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, a fenti tanulmányi eredmény elérését hitelesen igazoló dokumentumot.

Pályázaton elnyerhető összeg: A támogatási összeg arányosítva kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a sikeres pályázó számlájára történik egyösszegben, amennyiben számlával nem rendelkezik, postai úton kerül egyösszegben kiutalásra.

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu weboldalról tölthető le.

A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2017. november 10. 12.00 óra
a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájába.
A pályázattal kapcsolatos további információ a 77/481-144 telefonszámon kérhető.

A pályázatokat az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő első bizottsági ülés időpontja.

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottsága

Kiskunmajsa Város

További friss hírek