Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 2020/2021. tanév I. félévi pályázati felhívása

kép: beregihirek.hu
Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint:
Pályázat célja: Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges fiatalok továbbtanulását, külföldön történő ideiglenes tanulását, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételét, valamint külföldön folytatott tanulmányaikat.
Pályázat jellege: A pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező lakosokra terjed ki, akik oktatási intézmény tanulói, hallgatói.
Pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik és
• középiskolai tanulók kitűnő tanulmányi eredménnyel, háromötöd egységnyi rész,
• főiskolai, egyetemi hallgató képzése 4,6 súlyozott tanulmányi átlageredménnyel, négyötöd egységnyi rész,
• külföldi tanulmányút esetén az alapképzésen, mesterképzésen, illetve osztatlan mesterképzésen első diploma megszerzése esetén tíz ötöd egységnyi támogatásban részesülnek,
• külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első diplomáját megszerző, főiskolai, egyetemi hallgató.
A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, a fenti tanulmányi eredmény elérését hitelesen igazoló dokumentumot.
Pályázaton elnyerhető összeg: A támogatási összeg arányosítva kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a sikeres pályázó számlájára történik egy összegben, amennyiben számlával nem rendelkezik, postai úton kerül egy összegben kiutalásra.
Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu weboldalról tölthető le.
A pályázat benyújtásának/beérkezésének helye, határideje: Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2020. november 6. (péntek) 12:00 óra
A pályázattal kapcsolatos további információ a 77/481-144 telefonszámon kérhető.
A pályázatokat az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első bizottsági ülés időpontja.
Forrás: KVT
További friss hírek