TÁJÉKOZTATÓ – „Közfoglalkoztatásból versenyszférába”

 

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi munkaerőpiaci program keretében nyújtott szakmai segítő bérköltség támogatás igényléséhez.

Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból kilépő, elhelyezkedési juttatásban részesülő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi beilleszkedése elősegítése érdekében az alkalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl ki, bérköltség támogatásban részesülhet.

A szakmai segítő feladata a korábban közfoglalkoztatott személy munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. A szakmai segítés célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a saját szükségletek, célok, és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolása.

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig. Ez az időszak 3 hónapnál akkor lehet rövidebb, ha a korábban közfoglalkoztatott személy 3 hónapnál rövidebb időtartamot tölt el az adott munkaadónál. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik. A munkaadó a támogatás összegét a szakmai segítő részére – ellátott tevékenységéért – biztosítja.A szakmai segítő munkabérét ezért legalább a támogatás összegével és legalább a támogatás idejére szükséges megnövelni, melyről a munkaszerződés módosítást a munkaadó kérelméhez becsatolja.

Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személyt alkalmaz, úgy egy szakmai segítő figyelembevételével adható a bérköltség támogatás, 4-6 fő korábbi közfoglalkoztatott alkalmazása esetében legfeljebb két szakmai segítő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott foglalkoztatása esetében legfeljebb három szakmai segítő figyelembevételével nyújtható a támogatás.

A szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi támogatási időszakban értékelést adjon a korábban közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beilleszkedéséről szóló előrehaladási naplót szükséges havonta, utólag benyújtani a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára.

A szakmai segítő(k) alkalmazására  megállapított támogatás akkor számolható el, ha a szakmai segítő megfelel az alábbi kritériumoknak:

– a támogatott munkáltatónál legalább egy éve, és legalább a támogatás időtartamáig fennálló munkaviszonyban áll;

– olyan szakképzettséggel rendelkezik, amely alkalmas arra, hogy a korábban közfoglalkoztatott személy betanítását elősegítse.

Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a járási hivatal munkatársaihoz!

Érvényes: 2017. július 1-jétől visszavonásáig.

További friss hírek