Pénzeső: így költik el az 1,3 milliárdot a majsai járásban

10148241_264686990372170_642228270_oBölcsődék és idősotthonok épülhetnek, korszerűbbek lehetnek az önkormányzati épületek és a közvilágítás, valamint utak és utcák újulhatnak meg 2020-ig.   

Mint azt nemrégiben megírtuk, a következő – 2014-től 2020-ig tartó – Európai Uniós fejlesztési ciklusban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) Bács-Kiskun Megye 11 járása összesen 22,3 milliárd forinthoz jut majd. Ezen belül a kiskunmajsai járásban 1,3 milliárdot költhetnek településfejlesztésre 2020-ig.

Tegnap jelent meg Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Programja – legalábbis az úgynevezett “egyeztetési változat”. Ez az anyag már tartalmazza, hogy a járási ötletadók “körülbelül” mire költenék el ezt a pénzt (ami egyébként csak egy szelete a reménybeli uniós támogatásoknak).

Mielőtt ennek részleteire – vagyis a TOP konkrét projektcsomagjaira – rátérnénk, nézzük meg, hogy az anyagban mi szerepel a majsai járás kitörési pontjaival kapcsolatban.

Gyógyhely és vágóhíd

A szerzők szerint a hat település jövőképe két irányban meghatározó. “Az egyik a  turizmusfejlesztéssel függ össze, melyben több település különféle turisztikai attrakciókkal, fejlesztésekkel tervez. Turizmusfejlesztési elképzeléseik nagyívűek, hosszú távon meghatározhatják az egész térség jövőjét. A kiskunmajsai gyógyturizmus fejlesztését a gyógyhellyé  nyilvánításban szeretnék megvalósítani.”

A másik meghatározó irány a mezőgazdaság, melyben szintén többféle fejlesztéssel, lehetőséggel számolnak. “A mezőgazdasági tevékenységbe a vállalkozások, őstermelők mellett önkormányzatok is szeretnének innovatív módon, újszerű ötletekkel bekapcsolódni. A gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés szándéka a településeknél erőteljesen megvalósul, akár közvetlen, akár közvetett módon” – írja a dokumentum.

Ezekkel kapcsolatban azonban mindössze két konkrétum szerepel az anyagban: a kiskunmajsai fürdő térségének gyógyhellyé alakítása, valamint egy vágóhíd létesítésének ötlete. Ezeket egyébként nem a TOP-ból, hanem más uniós forrásokból finanszíroznák – miközben más járások ebből az operatív programból is “húznak” pénzt a turizmusfejlesztésre.

Ami a TOP-os forrást illeti, igyekeztünk egyszerűsítve és érthetően kimazsolázni, hogy mire költené a járás az 1,3 milliárd forintot. Zárójelben a projektcsomagra jutó összegek forintban.

Vállalkozásoknak és lakosságnak vonzó települési környezet kialakítása (215 millió)

Mivel a járásban több helyen problémát okoz a csapadékvíz-elvezetés és a szennyvízkezelés, ezért a projektcsomagban a települések belterületi csapadékvíz elvezetése, s szennyvíztisztító telep létesítése szerepel.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (195 millió)

Ebben főleg utak-utcák javítása, felújítása szerepel, valamint településrészeket, s településeket összekötő kerékpárutak
kialakítása, javítása. Továbbá buszfordulók, buszvárók felújítására, kialakítására is jut majd pénz.

A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben az energiahatékonyság növelés és a megújuló energia felhasználás támogatása (595,8 millió)

Itt önkormányzati tulajdonú intézmények – polgármesteri hivatalok, művelődési házak, könyvtárak, sportcsarnokok, muzeális intézmények, városgazda intézmény, napközi otthonos konyhák, egyéb közfeladatot ellátó intézmények – energiahatékonyság központú felújítása szerepel. A közvilágítás energiahatékonyságának növelése is a célok között van.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (193 millió)

A projektcsomagban orvosi, háziorvosi rendelők, laborok, egészségügyi intézmények, védőnői szolgálatok épületeinek, eszközállományának bővítése, javítása, felújítása, kialakítása, akadálymentesítése szerepel.

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (100 millió)

A projektcsomagban szociális intézmények, bentlakásos és nappali ellátást biztosító intézmények, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, idősek otthona, önkormányzati konyhák felújítása, kialakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése szerepel.

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével (45 millió)

Bölcsődék, óvodák, családi napközik kialakítása, épületeinek felújítása, kapacitásbővítés, eszközfejlesztés.

Bónusz track

Az anyagban a “hazai támogatással megvalósítható fejlesztések” között szerepel 5411 jelű út Kiskunmajsa és Kömpöc közötti szakaszának felújítása is.

majsainfo

MajsaInfo

További friss hírek