Pedagógusnap: őket tüntették ki

Helyhiány miatt a MajsaInfo nyomtatott verziója nem tudta leközölni a pedagógusnap díjazottainak névsorát, illetve méltatásukat. Ezt most itt pótoljuk.  

50 évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, ezért arany oklevelet kaptak:

Kovács Károly

1966-ban szerezte diplomáját a Szegeden. 1966-tól Zsanán tanított és szervezte a falu sportéletét. Öt éven át a helyi művelődési otthon igazgatója volt. 1971-ben földrajz tantárgyból középiskolai tanár végzettséget szerzett. 1973-től Harkakötönyben igazgatóként dolgozott, közben elvégezte a pedagógiai vezetés szakot. 1982-től Jászszentlászlón dolgozott az iskola vezetőjeként. Nagy szakértelemmel, türelemmel, segítőkészséggel végzett, három ciklust átívelő igazgatói, körzeti igazgatói, munkaközösség vezetői munkája, elismeréseként nyugdíjba vonulásakor “címzetes igazgató” címet kapott. Kiemelkedő munkájáért többek között miniszteri dicséretben, valamint “Jászszentlászló Községért” kitüntetésben részesült. Ma is aktív résztvevője a település életének.

Takács Andrásné

1966-ban szerzett képesítést a Bajai Tanítóképző Intézetben. 1964-től 2001-ig nyugdíjazásáig a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskolában dolgozott, ahol 1989-től igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott. Díszdiplomája átadása alkalmából az Arany János Általános Iskola alapítványtól PRO SCOLAE emlékplakett kitüntetésben is részesül.

Tóth Kovács László

Zongora-szolfézs szakos diplomáját 1966-ban vette át, és még abban az évben, Csongrádon kezdte meg az oktató-nevelő munkát. 1971-ben kapott felkérést a kiskunmajsai állami zeneoktatás megszervezésére. Áldozatos munkájának köszönhetően, az iskola fejlődésnek indult. 1974-ben fagott tanári oklevelet szerzett és még ebben az évben az önállósodott zeneiskola igazgatójaként folytatta munkáját, egészen nyugdíjazásáig. Rendkívül sokoldalú személyiség: 9 évig vezette a zeneiskola fúvószenekarát; megyei kamarazenei és zongora négykezes találkozókat rendezett, továbbá szervezte az Országos Filharmónia hangversenyeit; aktív közéleti szerepet is vállalt. Mindemellett közoktatási vezető szakképesítést és pedagógus szakvizsgát is szerzett és művészeti nevelés és tanügyigazgatás szakterületeken felvételt nyert az OKÉV szakértői névsorába. 1997-ben városunk Pro Urbe kitüntetéssel jutalmazta, illetve Aranykatedra Emlékérem kitüntetést vehetett át. Nyugdíjas éveiben is aktív életet él, állandó vendége rendezvényeinknek, hangversenyeinknek.

60 évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, és ezért gyémánt oklevelet kapnak:

Benedek Istvánné

1956-ban végzett a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben. 1955-től nyugdíjazásáig a Kígyóspusztai Általános Iskolában dolgozott. Kitüntetései: Miniszteri dicséret, Nívó Díj, Ifjúsági Díj, Pilinszky Díj, Aranyoklevél, PRO SCOLAE emlékplakett, 2014-ben pedig Kiskunmajsa Díszpolgára kitüntető címben részesült.

Garas Kálmánné

1956-ban végzett a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben. 1955-től a Dunavecsei Fehéregyházapusztai Iskolában dolgozott. 1958-tól a Kiskunmajsai Külterületi Általános Iskolában, 1973-tól nyugdíjba vonulásáig a Kiskunmajsai Belterületi Általános Iskolában dolgozott. 2006-ban Arany Diplomáját vehette át.

Rácz Ottília

1956-ban végzett a Kiskunfélegyházi Tanítóképzőben.1955-től a Csólyospálosi tanyai általános iskolában dolgozott, 1957-től nyugdíjazásig a Kiskunmajsai Általános Iskolában, nyugdíjazása után 1995-ig a helyi Katolikus Általános Iskolában tanított. 1982-ben “Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült.

Csontos Károlyné (óvoda)

1956-ban végezte az Óvónőképzőt Kecskeméten. 1957-től a kiskunmajsai II. sz. óvodában dolgozott. 1977-től óvodavezető helyettes volt. Szakmai munkájával példa volt a fiatal óvónők számára, hiszen sokat adott a szakmai önképzésre, számtalan alkalommal tartott bemutató foglalkozásokat. Gyerekek százai kerültek ki kezei alól, kiket nagy szeretettel, türelemmel nevelt. Szívesen emlékszünk vissza, kedves mosolygós egyéniségére. 1978-ban „Kiváló Munkáért” kitüntetésben részesült.

Hegedűs Istvánné (óvoda)

1956-ban végezte az Óvónőképzőt Kecskeméten. 1969-től vezető óvónőként dolgozott Kiskunmajsán az akkori II. sz. óvodában. Egyénisége a dolgozókkal való kapcsolatteremtése mindig diszkrét, tapintatos és emberséges volt. 25 évig volt óvodavezető, irányítása alatt kimagasló munkát végeztek az óvónői. Munkásságáért 1981-ben és 1988-ban “Kiváló Munkáért kitüntetést kapta. 1984-ben pedig a “Kiváló Társadalmi munkás” kitüntetést kapta.

65 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, és ezért vas oklevelet kapott:

Lévai Ivánné

1951-ben végezett a Kiskunfélegyházi Állami Tanítóképzőben. 1950-től a Kiskunmajsai Külterületi Általános Iskolában, 1955-től nyugdíjba vonulásáig a Kiskunmajsai Belterületi Általános Iskolában dolgozott.

70 évvel ezelőtt szerezte első oklevelét, ezért most rubinoklevelet vehetett át:

Terbe Istvánné

1946-ban végezett a Szarvasi Luther Népfőiskola Tanítóképzőben. 1948-tól 1982-ig a Kiskunmajsai Általános Iskolában tanított, nyugdíjazása után 1995-ig a helyi Móra Ferenc Általános Iskolában dolgozott. Arany, Gyémánt, Vas díszoklevélben részesült.

Több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak, valamint 40 éves jubileumi évfordulójuk alkalmából Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Kiskunmajsai Tankerület elismerő oklevelében is részesültek:

Bera Zoltánné

1976-ban tanító diplomát szerzett az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Tanítói pályájának 40 éve alatt végig 1. és 2. osztályosokat tanított, mely feladatot végig kimagasló szakmai munkával és hozzáértéssel végezte. Több éven át segítette az óvodások iskolába kerülését. Szerény visszahúzódó természete mellett magas fokú szakmai elkötelezettsége hasznos tagjává teszi a közösségnek.

Csóti Mária

1978-ban végzett Szegeden általános iskolai tanárként. Mindig alapos szaktárgyi tudással rendelkezett. Tanári munkájára az igazságosság, emberség és a bizalmas légkör kialakítása jellemző. A hagyományok ápolása és őrzése mellett fontos számára az új módszerek és munkaformák megismerése és alkalmazása. Pedagógus munkája minden helyzetében a gyermekek érdekeit tartja szem előtt.

Medgyes József

1979-ben szerzett diplomát a Szegeden. Munkája során mindig a tanulók teljes személyiségének fejlesztésére, kibontakoztatására törekedett. Testnevelőként élő kapcsolatrendszert alakított ki, munkájával nagy szerepet játszott Kiskunmajsa város kézilabda csapatainak fejlődésében és elért eredményeikben. Munkájára mindig rendkívül igényes szakember. Kitüntetései: “Bács-Kiskun Megye Sportjáért kitüntetés”, “Kiskunmajsa Sportjáért kitüntetés”

Szabó Józsefné (később kap PSZE-t)

1976-tól dolgozik a Kiskunmajsai óvodában. 1978-ban kapott óvónői diplomát. Szakmaiságát a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretete és tisztelete határozza meg. Munkáját kezdettől fogva tudatosság, igényesség, következetesség jellemzi. A szülőkkel közvetlen, jó kapcsolatot alakított ki. Kollégái szeretik, segítőkészsége, önzetlensége, kedvessége miatt. Pályája méltó lezárásaként, 40 éves szakmai munkájának elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérem átvételére lesz jogosult, 2016 decemberében.

A tanévben végzett kiemelkedő munkájukért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ külön elismerő oklevelében részesültek:

Bús Katalin és Minkó Beáta

Munkaközösség vezetőként kiemelkedő szakmai munkát végeztek. Munkatervek, tanmenetek, dokumentumok ellenőrzése, megújítása, szakmai segítségnyújtás a minősítésben résztvevőknek, szakmai irányítása a napi munkának, a működőképesség megtartása, rendezvények szervezése és lebonyolítása, helyettesítések és egyéb problémák emberséges megoldása.

Gál Orsolya

IV. kcs. leány kézilabdásokkal az iskolák részvételével zajló kupákon és diákolimpiai versenyeken előkelő helyezést ért el a tanév folyamán. Országos elődöntőbe jutott csapatával. Az országos elődöntő rendezési jogát az Arany János Általános Iskola kapta, mely Orsolya edzői és sportdiplomáciai tevékenységének is köszönhető.

Hegedűs Andrea

Az alsó tagozatos iskolai énekkar megalapítása nevéhez fűződik. Énekkarosaival az iskolai és városi ünnepségeken színvonalas műsorokkal lépnek fel. Az énekprodukciókon kívül irodalmi betétekkel színesítik programokat.

Horváth Árpád

A diákönkormányzat patronáló pedagógusaként színvonalas programok szervezésével bizonyította rátermettségét e feladatra. Jó együttműködést alakított ki ennek kapcsán az intézményvezetéssel és a munkatársakkal. Hosszú évek óta résztvevője a körzeti, megyei sportversenyeknek, szervezője a körzeti Szent László kupának. Sokat tett a mozgásproblémával küzdő tanulók hátrányainak csökkentéséért.

Kertész Farkas Zsuzsanna

Tanítványait évek óta eredményesen készíti fel az ECDL vizsga különböző moduljaira. 7 tanítványával karöltve 5. helyezést értek el a „Kulcs a net világához” című országos pályázaton, mely az internetes zaklatás különböző típusairól, az adatvédelem fogalmáról és az adataink védelméről szólt.

Kitl Valéria

A 3-4. évfolyamosoknak évek óta tart matematika szakkört. Diákjait lelkiismeretesen készíti fel a Zrínyi, a Bolyai és a körzeti matematika versenyekre. Több tanítványa kimagasló eredményt ért el a megmérettetéseken. Legkiemelkedőbb közülük a megyei Zrínyi matematika versenyen elért rangosnak számító IV. és VIII. helyezés.

Németné Szegesdi Magdolna

A 3. osztály osztályfőnökeként tanulói részére több, újdonságnak számító kezdeményezést indított el. A Vigyázz! Kész! Pénz! programban sokat tett a gyerek pénzügyi kultúrájának megalapozásáért. A boldogságórái megszervezésével iskolánk bekapcsolódott az ELTE pszichológiai kutatásába. Egy tanulója az országos Honismereti versenyen 1. helyezést ért el.

Rozsné Pernyész Hajnalka

Évek óta kiváló pedagógiai munkát végez, mint zongoratanár, növendékei rendszeres résztvevői megyei versenyeknek. Az idei évben két növendéke ért el Nívódíj elismerést. Ebben a tanévben kapott a Jászszentlászlói Telephelyen tanító pedagógusok munkaközösségének vezetésére megbízást. Az ezzel járó feladatokat kiemelkedően látta el, mely nagyban hozzájárult intézményünk és a telephelynek otthont adó általános iskola kiváló együttműködéséhez.

Több évtizedes pedagógusi munkájukért Kiskunmajsa Város Önkormányzatának és a Kiskunmajsai Tankerületnek Elismerő Oklevelét vehették át:

25 éve végzik oktató-nevelő munkájukat:

Lajkóné Tombácz Ágota

1992-ben felsőfokú végzettségű óvodapedagógusi diplomát szerzett a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. 1994-ben általános iskolai tanító diplomát szerzett. 25 éves pedagógus pályája során napközis nevelőként, osztálytanítóként, tankönyvfelelősként dolgozott, és dolgozik.

Papné Kovács Mónika

1991-ben az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító – könyvtár szakon – diplomát szerzett. 25 éves pedagógus pályája során napközis tanítóként, könyvtárosként és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként dolgozik.

Terbe Tünde Rozália

Szegeden szerzett tanári képesítést 1990-ben. Oktató-nevelő munkáját az Ortutay Gyula Diákotthonba kezdte meg. 1989-től dolgozik a Móra Ferenc Általános Iskolában. 1997-ben végzett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola oligofrén-pedagógia szakán. 2002-től a középsúlyos fogyatékos és autista gyermekekkel foglalkozott. Számára mindennél fontosabb, hogy a sérült gyermek jól érezze magát a mindennapokban, igyekszik kihozni belőlük a legtöbb tudást. Mindennapi munkájában segítőkész, megbízható, precíz és életvidám.

Csuka Edit

2001-től dolgozik a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban, mint matematika-fizika szakos középiskolai tanár. Kimagasló pedagógiai tudásával, az általa felkészített tanulók az országos versenyeken mindig eredményesen szerepelnek. Közösségi munkájában a kollégái számíthatnak segítőkészségére. Osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként lelkiismeretesen felkészíti diákjait az érettségi vizsgákra és a továbbtanulásra.

Klúcsó Sándorné

25 évvel ezelőtt újjászervezett Szent Gellért Katolikus Általános Iskola indulása óta az intézmény matematika-fizika szakos pedagógusa. Pályafutása összefonódik az intézmény negyed évszázados sikeres működésével, melyhez példaértékű hitéletével, lelkiismeretes, magas színvonalú nevelő-oktató munkájával, és kimagasló tanulmányi versenyeredményekkel járult hozzá.

30 éve végzi oktató-nevelő munkájukat:

Tóth Zsuzsanna

1986 óta dolgozik a Kiskunmajsai Óvodában. 1990-ben kapott óvónői diplomát. A csoport vezetésében határozott, egyéni elképzeléseit érvényesítő gyermekszerető egyéniség. Szakmai munkájára jellemző a rendszeres felkészülés, az eszközök és a módszerek harmóniájának megteremtése. Az óvodai munkaközösség hasznos tagja. Az aerobik tánc elkötelezett közvetítője. Aktív résztvevője a gyerekekkel együtt az óvoda és a városi rendezvényeknek.

Több évtizeden keresztül működtek közre a gyermekek oktatásában és nevelésében:

Balogh Mária

Gyógypedagógiai asszisztensként dolgozik az Arany János Általános Iskola és EGYMI-ben. Minden gyerekről és a családjukról naprakész információkkal rendelkezik. Ápolja és rendbe tartja a ruházatukat, gyógyszereiket, tanszereiket. Az iskola szertárait és oktatási eszközeit kezeli, rendszerezi. Az iskolai, egyházi, nemzeti ünnepekre, ünnepségekre díszeket készít, dekorációit minden évben megcsodálhatjuk.

Csillag Józsefné

1994-től dolgozik a Napsugár óvodában. Munkájában mindig igényes és megbízható volt. Környezetében a rend, tisztaság tükröződött. Munkatársaival, gyerekekkel, szülőkkel kedves, közvetlen kapcsolat kiépítésére törekedett. Példaértékű a gyermekszeretete. Nagy szeretettel, elfogadással fordult a csoportjába járó halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek felé. Igazi nevelést segítő társa volt az óvónőknek. 40 évet töltött munkával, ebből 22 évet óvodában.

A rendezvényen elismerést vehetett át a Konecsni György Kulturális Központ két dolgozója, Fábián Sándor fűtő, valamint Molnárné Király Erika közművelődési szakember.

MI

További friss hírek