Pályázati kiírás önkormányzati lakás bérbe vételére

Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbe vételére
Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) bérbe adja a Kiskunmajsa – Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti, 970/3/A/3 hrsz. alatti lakást nyilvános pályáztatás útján.
Az ingatlan adatai:
– helye: Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/3. sz.
– lakás alapterülete: 53 m²
– lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, fürdőszoba
– komfort fokozat: komfortos, közmű: víz, villany, gáz
– műszaki állapota: megfelelő, jelen állapotban beköltözhető
Bérbeadási feltételek:
– A pályázó – egyidejűleg – csak egy lakás bérbevételére jogosult.
– A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles 3 havi lakbér összegével megegyező összegű óvadékot megfizetni.
– A szerződéskötés egyéb feltételeit lakásbérleti szerződés szabályozza.
– A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, személyi adatait, lakcímét, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát,
b) a pályázóval együttköltöző személyek nevét, személyi adatait, hozzátartozói minőség megjelölését, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát,
c) az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról,
d) igazolást a pályázó és a vele együtt költöző személyek havi nettó jövedelméről, a pályázat beadását megelőző 3 hónap vonatkozásában.
– A pályázaton a természetes személyek vehetnek részt.
Bérleti szerződés időtartama: 1 év
Pályázat beadásának határideje: 2021. szeptember 27. (hétfő) de. 9 00 óra.
Lakásbérlet díja: 24.168,- Ft/hónap (456,- Ft/m²/hó)
Pályázat beadásának helye: Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal
11. szoba
Több pályázó esetén a pályázati nyilvános tárgyalás időpontja: 2021. szeptember 27. (hétfő) de. 9 30 óra.
Nyilvános tárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme.
A pályázók a nyilvános tárgyaláson tesznek bérleti ajánlatot a lakásbérletre. A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírásban megjelölthöz képest a legtöbb hónapra előre, egy összegben lakbér megfizetést vállal.
Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11-es szobájában, vagy telefonon a 77/481-144/124 mellék számon Volford Izabellától.
Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat nevében
Patkós Zsolt polgármester
További friss hírek