PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – ROMA TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati felhívást tesz közzé az alábbiak szerint:

Pályázat célja: Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges roma származású fiatalok továbbtanulását.

Pályázat jellege
: a pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező roma származású fiatalokra terjed ki, akik magyar oktatási intézmény – általános iskola, szakközépiskola, illetve gimnázium, továbbá szakmunkásképző intézet – végzős tanulói.

Pályázaton való részvétel feltételei:
– a pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik, továbbá
– általános iskolai, szakközépiskolai illetve gimnáziumi, továbbá szakmunkásképző intézeti tanulmányokat folytat,
– minden tantárgy tekintetében legalább elégséges eredményt teljesít,
– roma származású és
– kiskunmajsai lakóhellyel rendelkezik.

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, a lakcímkártya fénymásolatát, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázó roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát. (A nyilatkozat csak a pályázat elbírálásához kerül felhasználásra!)

Pályázaton elnyerhető összeg: a támogatási összeg az elbírálás során kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely egy összegben – a sikeres pályázó részére -, postai úton kerül kiutalásra.

Pályázati adatlap a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 25-ös számú irodájában szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu weboldalról tölthető le.

A pályázat benyújtásának / beérkezésének határideje:
2016. június 24. napja, 12:00 óra, a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 25-ös számú irodájába.

A pályázattal kapcsolatos további információ a 06 30/441-7300, a 06 20/218-3573 illetve a 06 70/703-7156-os telefonszámon kérhető.

A pályázatokat Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, hagyja jóvá a fenti feltételek alapján 2016. június 28. napjáig.

Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

További friss hírek