Pályázati felhívás egy zöldebb városért!

kép: KVT
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 140/2020. (VIII.27.) határozatában döntött Kiskunmajsa város közterületein fásítási program megvalósításáról. A határozat szerint a program fedezetéül bruttó 2.000.000,- Ft összeget biztosít a 2020. évi költségvetési rendelete általános tartaléka terhére, valamint a Városgazdálkodási Intézmény részére biztosítja és átadja ezt az összeget és megbízza a program koordinálásával és lebonyolításával.
Pályázati felhívás, egy zöldebb városért!
Városunk köztereinek szebbé tétele, egységes utcakép kialakítása és az egészségesebb környezet megteremtése érdekében a Városgazdálkodási Intézmény fatelepítési pályázatot hirdet az alábbiak szerint.
Pályázók köre: pályázatot nyújthat be az a magánszemély, civil szervezet, intézmény és vállalkozás akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen, utcafronton jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítását, új növények telepítését teszik indokolttá.
Választható fafajták: mezei juhar, gömbjuhar, oszlopos juhar, gömbszivar, díszgalagonya, virágos kőris, gömbkőris, gömb csepleszmeggy, májusfa, lisztes berkenye.
A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy indokolt esetben az igényelt fafajtól, darabszámtól eltérően – a pályázóval egyeztetve – más fafajt, darabszámot ajánljon fel, állapítson meg az elbírálásnál.
Pályázat beadási határidő: 2020. 10. 15-ig, munkanapon 8-14 óra között, személyesen a Városgazdálkodási Intézmény székhelyén (6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4.).
Pályázat kizárólag a www.kiskunmajsa.hu honlapon közzétett adatlapon nyújtható be. A benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben bíráljuk el.
Kedvező elbírálás esetén a kedvezményezettel együttműködési megállapodást köt az intézmény. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, az intézménnyel egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítást követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik. Az ültetéshez szaktanácsadást biztosítunk.Az intézmény vállalja továbbá, a földlabdás/konténeres facsemeték helyszínre történő szállítását, biztosítja a támasztó karókat (2 db/fa) és a komposztot (20 liter/facsemete).
A telepítés végső határideje: 2020. 11. 30.
Forrás: KVT
További friss hírek