Önkormányzati lakás bérelhető Bodogláron

fotó: facebook.com/kiskunmajsavaros

Pályázati kiírás: a Kiskunmajsa, Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbe vételére.

Kiskunmajsa Város Önkormányzata (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) bérbe adja a Kiskunmajsa – Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti, 4097/5/A/1 hrsz. alatti lakást nyilvános pályáztatás útján.

Az ingatlan adatai:
– helye: Kiskunmajsa – Bodoglár, Szőlő u. 11. sz.
– lakás alapterülete: 60 m²
– lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba,
– komfort fokozat: komfortos, közmű: víz, villany
– műszaki állapota: megfelelő, jelen állapotban beköltözhető

Bérbeadási feltételek:
– A pályázó – egyidejűleg – csak egy lakás bérbevételére jogosult.
– A bérlő a bérleti szerződés megkötésekor köteles 3 havi lakbér összegével megegyező összegű óvadékot megfizetni.
– A szerződéskötés egyéb feltételeit lakásbérleti szerződés szabályozza.
– A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, személyi adatait, lakcímét, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló            dokumentumok másolatát,
b) a pályázóval együtt költöző személyek nevét, személyi adatait, hozzátartozói minőség                  megjelölését, valamint ezen adatok valóságtartalmát igazoló dokumentumok másolatát,
c) az ajánlattevő nyilatkozatát a pályázati kiírás feltételeinek elfogadásáról,
d) igazolást a pályázó és a vele együtt költöző személyek havi nettó jövedelméről, a pályázat            beadását megelőző 3 hónap vonatkozásában.
– A pályázaton a természetes személyek vehetnek részt.

Bérleti szerződés időtartama: 1 év

Pályázat beadásának határideje:
2020. február 24. (hétfő) de. 9 00 óra.

Lakásbérlet díja: 10.620,- Ft/hónap (177 Ft/m²/hó)

Pályázat beadásának helye: Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Több pályázó esetén a pályázati nyilvános tárgyalás időpontja: 2020. február 24. (hétfő) de. 9 00 óra.

Nyilvános tárgyalás helye: polgármesteri hivatal tanácskozó terme.
A pályázók a nyilvános tárgyaláson tesznek bérleti ajánlatot a lakásbérletre. A pályázat nyertese az, aki a pályázati kiírásban megjelölthöz képest a legtöbb hónapra előre, egy összegben lakbér megfizetést vállal.

Bővebb információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 10-es szobájában, vagy telefonon a      77/481-144 számon, Volford Izabellától.

Az ingatlan előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.

Forrás: facebook.com/kiskunmajsavaros

További friss hírek