Ön kinek adná a Városi kitüntetéseket?

 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata az idei évben ismételten kitüntetésben kívánja részesíteni a város érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó, arra érdemes személyeket, illetve közösségeket.

A kitüntetettek személyére javaslatot tehet bármely választójoggal rendelkező kiskunmajsai lakos és minden kiskunmajsai székhelyű közösség az alábbi kitüntető címek tekintetében.

Kiskunmajsa város díszpolgára

kitüntető cím adományozható azoknak, akik Kiskunmajsa város:

  • fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek,
  • a társadalmi, gazdasági, kulturális, egészségügyi sport, tudományos, vagy művészeti téren eredményükkel, alkotásukkal növelték a város hírnevét és tekintélyét,
  • nemzetközi kapcsolataink létrehozásában, kiegészítésében, erősítésében jelentősen közreműködtek.

 

Kiskunmajsa városért

kitüntetés adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város új Önkormányzatának 1990. évi megalakulásától nyújtottak kiemelkedő  teljesítményt a város érdekében.

 

Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára

cím adományozható azon külföldi állampolgárok részére, akik a városban letelepedtek és munkahelyteremtő beruházást hoznak létre, illetőleg működtetnek valamint Kiskunmajsa város érdekében tevékenykednek.

 

Kiskunmajsa sportjáért

kitüntetés adományozható mindazon személyek részére, akik sokat tettek azért, hogy a sportéleten keresztül Kiskunmajsa város hírnevét öregbítsék.

 

Kiskunmajsa város közszolgálatáért

kitüntetés adományozható mindazon önkormányzati feladatot ellátó dolgozók számára, akik az ifjúság nevelésében, az oktatás területén, az egészségügyben, a közművelődés területén, a közigazgatásban, illetve egyéb közszolgálati területen végzett munkájuk során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

 

Ezúton kérjük a város polgárait és közösségeit, hogy a kitüntetésekre tett javaslataikat 2017. június 15-ig juttassák el a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal titkárságára ( Kiskunmajsa Fő u. 82.) levélben, vagy személyesen, illetve a titkarsag@kiskunmajsa.hu e-mail címre.

 

 

 

 

 

 

További friss hírek