Nyerges Benjamin: pedagógusnap alkalmából…

Az ünnep kapcsán a majsai képviselő írta az alábbi köszöntőt.   

Az oktatási-nevelési intézményeink KLIK-nek való átadása óta először fordult elő városunkban, hogy a pedagógusnapon együtt ünnepelt minden, a közoktatásban dolgozó tanár, tanító, óvónő, dajka és az oktató-nevelő munkát segítő egyéb alkalmazottak, valamint a technikai feladatot ellátók, függetlenül a fenntartói hovatartozástól. Régi hagyományt ápolva ezen az ünnepi összejövetelen vettek részt a közművelődésben dolgozók is.

A megjelenteket a KLIK kiskunmajsai szervezetének igazgatónője: Szabóné Csábrády Anikó és Kiskunmajsa polgármestere: Á. Fúrús András köszöntötte, majd az egyes intézmények tehetséges diákjainak színvonalas műsora következett.

Ez alkalomból búcsúztatták el az intézményvezetők a nyugdíjba vonuló kollégáikat, Most kezdi meg felmentési idejét az elmúlt időszak egyik legjelentősebb tanáregyénisége, igazgatója, Csóti Péter is. Nagy tisztelettel szóltak az intézményvezetők a jubiláló pedagógusokról, illetve azokról, akik diplomájukat már több mint 40 éve szerezték.

Kitüntető oklevelet és virágcsokrot kaptak azok a tanárok, akik az elmúlt tanévben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtották.

Végül pedig mindenki úgy érezhette, hogy személyében is ünnepelt, hiszen a kijáratnál az oktató-nevelő munka elismeréseként hálából minden résztvevő kapott 1-1 szál gyönyörű rózsát, a Művelődési Ház aulájában pedig egy szerény állófogadás várta a köz alkalmazottait, és ifjúságunk nevelőit. A rendezvény után az intézmények dolgozói szűkebb körben ünnepeltek.

Kiskunmajsa Város Képviselő-testülete nevében köszönjük minden pedagógusnak, valamint a közoktatásban, közművelődésben dolgozók egész éves munkáját!

Nyerges Benjamin

További friss hírek