Nekem az igazság, a tisztesség és az emberek jóléte az első!

 

Kis-Szeniczey Kálmán, az LMP országgyűlési képviselőjelöltje beszél a megoldandó feladatokról.

Mit jelenthet ma a szülőföldhöz való ragaszkodás?

Nekem valóban fontos ez. A katonaságtól és az egyetemi évektől eltekintve folyamatosan itt élek a választókerületben, Kiskunfélegyházán. Földhöz ragadt, hűséges ember vagyok. Származásom, tanult hivatásom és a foglalkozásom is a mezőgazdasághoz, a kiskun tájhoz köt. Nagyszüleim kulákok voltak, édesapám gépész létére mindig is kertészkedett. Ebbe nevelődtem bele.

Pedig sokan elmennek, főleg a fiatalok…

Igen. A téesz időkben volt főállás, melléküzemágak, háztáji. Sokkal többen megéltek a földből, a helyi gazdaságból. Most fogy a népesség, kevés a jól fizető munkahely, nem fejlődnek eléggé a közszolgáltatások, sokfelé rosszak az utak, kínlódnak a kisvállalkozások. Nem csoda, ha sok a lakatlan, lepusztult ház és visszatért a szegénység.

Mit lehet tenni ez ellen?

Változtatni kell a vidékpolitikán. Nem a pártkatonáknak, a haveroknak és a döbrögiknek kell osztogatni a földet, a támogatásokat, a zsíros üzleteket. A kiválasztottak és a csókosok elszívják a többiek elől a levegőt. A rendszerszintű korrupció végletekig aláásta az erkölcsi rendet. Az elfolyt közpénz-milliárdok pedig fájóan hiányoznak az oktatásból, az egészségügyből és a fejlesztési forrásokból. A korrupció jelenlegi mérete az ország jövőjét éli fel és veszélyezteti. Ha véget vetünk a közjavak fosztogatásának, utána hozzá lehet fogni a kisvárosok és a falvak népességmegtartó erejének helyreállításához, a helyi gazdaság újjászervezéséhez és megerősítéséhez.

Kikre lehet ebben számítani?

Segíts magadon, az Isten is megsegít! A helyi közösségekre, különösen pedig az újra megerősített önkormányzatokra. Minden falunak lehessen főállású polgármestere, falugondnoka, a település menedzseléséhez szükséges hivatali háttérrel. Véget vetünk annak a gyakorlatnak, amely a források elosztásánál aránytalan és igazolhatatlan előnyöket biztosít a nagyobb településeknek a kisebbek rovására.

Ki fog újra rendet csinálni?

Csak egy új kormány. Gyökeres megújulás kell, korszakváltás. Az ügyészség, bíróság, rendészeti szervek megerősítése és az adóhivatal átállítása a kisemberekről a nagykutyákra. Igazságszolgáltatás nélkül nem lesz méltányosabb elosztás. A nyugati életszínvonalhoz való felzárkózás csak a kirívó egyenlőtlenségek csökkentésével együtt képzelhető el.

További friss hírek