Mozgásfejlesztő foglalkozások a Napsugár Óvodában

Az EFOP 3.9.2-16-2017-00010 kódszámú pályázat keretében a mozgásfejlesztő foglalkozásokat tartanak a kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy utcai telephelyén óvodába járó gyerekeknek.

A mozgás nagyon sok képesség területet segít a fejlődésben. A mozgás fejlődése elősegíti a testi, az értelmi,az érzelmi és a szociális fejlődést.

A mozgás fejlesztő hatásai a foglalkozás során:
-egyensúlyérzék fejlesztése : támaszugrással padon
-testséma fejlesztése: testrészek mozgatása, tárgy és test viszonya,testrészekre koncentrálással
-térpercepció fejlesztés: saját test térben elfoglalt helyének megtapasztalása, szemből érkező társ időben történő kikerülése
-nagymozgás fejlesztése: járás, futás, kúszás, mászás
-szem-láb koordináció fejlesztése: kötél átugrásával, keskeny felületen járással
-izomérzékelés fejlesztése: a test egyensúlyban tartásával a gerendán járással,két padon haladáskor testsúly áthelyezése egyik padról a másikra
-alaklátás fejlesztés: összetartozó padpárok felismerése, körforma körbe futása
A testséma kialakulása, a testrészek megismerése elengedhetetlenül szükséges az “énkép” kialakulásához .A foglalkozáson lényeges szempont a gyermekek térben elfoglalt helye, a térben való mozgás közben elegendő hely keresése,saját maguk, testük és a tárgyak viszonyának, elhelyezkedésének sokoldalú megtapasztalásával.

 

Forrás: KVT
További friss hírek