Megtartotta ez évi tavaszi ülését a Kiskunmajsa Járási Helyi Védelmi Bizottság

A Kiskunmajsa Járási Helyi Védelmi Bizottság – melynek legfontosabb feladata a járás területén irányítani és összehangolni a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés feladatainak végrehajtását – 2019. évi tavaszi ülését 2019. április 18-án tartotta meg.

Az ülésen a HVB tagjai és meghívottai megtárgyalták a HVB Elnökének beszámolóját a Bizottság két ülése között történt, védelmi igazgatással összefüggő eseményekről, valamint elfogadásra került a Bizottság 2019. évi Feladat- és Pénzügyi Terve.

Napirenden szerepelt a szabadtéri égetés szabályairól és a tűzoltási és mentési statisztikákról szóló beszámoló, melyről Csillag Tamás tű. Százados, a HVB katasztrófavédelmi-elnökhelyettese nyújtott tájékoztatást.

Bera Zoltán katasztrófavédelmi megbízott úr az aktuális katasztrófavédelmi feladatokról tájékoztatta a Bizottságot.

Juhász Imre t. alezredes, a HVB honvédelmi elnökhelyettese a járást érintő honvédelmi, katonai feladatokról, eseményekről számolt be.

Az állategészségügy aktuális kérdéseit ismerhették meg a jelenlévőket a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője tájékoztatójából.

Az ülésen beszámolt az ATIVIZIG szakaszmérnök-helyettese az elmúlt időszakban végzett tevékenységükről, az ár- és belvízvédekezésre való felkészülés helyzetéről és a vízkár-elhárítási tervek használhatóságának vizsgálatáról.

dr. Kiss Melinda
HVB elnök

További friss hírek