Madárinfluenza tájékoztató

kép: KVT

Tisztelt Állattartók, Gazdák!

Mint ahogyan az mindenki számára ismeretes, a madárinfluenza járvány ismételten megjelent országunkban, sajnálatos módon városunkban is.

Számos állattartót, gazdát érint a jelenleg kialakult helyzet, és az ezzel összefüggésben meghozott korlátozó és kötelező intézkedések.

A fentiekkel kapcsolatban jelen tájékoztatóban szeretném ismertetni Önökkel azokat a fontosabb szabályokat, amelyek betartásával lerövidíthetjük, illetve minél hamarabb elejét vehetjük a járvány terjedésének, ezzel felgyorsítva az állatállományok mielőbbi visszatelepítését, valamint a korábbi állattartó tevékenység egészséges folytatását, minél kevesebb veszteséget okozva ezzel.

Fontos kiemelni, hogy az országos főállatorvos Magyarország valamennyi állattartójára vonatkozóan elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását, kiterjesztve azt a háztáji nevelésű baromfiállományokra is annak érdekében, hogy az állatok ne érintkezhessenek a vadon élő állatokkal. A fentiekkel összefüggésben fontos, hogy az állatokat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is zárt helyen kell tárolni.

Amennyiben a baromfik tartására szolgáló kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, úgy az állatokat állattartó épületbe bezártan kell tartani. Ez azért fontos, mert az állatok fertőződése jellemzően egymás közötti érintkezéssel, a vírus belélegzésével, testváladékokkal szennyezett takarmány felvételével, ivóvízzel történik. A fertőzést így a baromfival érintkező (ott pihenő, táplálkozó) vadmadarak is terjeszthetik.
Mindenképpen szükséges hangsúlyozni minden állattartó vonatkozásában, hogy esetükben kötelezettségként került meghatározásra az, hogy amennyiben az állatállományukban a betegségre utaló tüneteket észlelik, vagy az állatok elhullása akár kis számban is jelentkezik, azonnali hatállyal jelezniük kell az állatorvos, hatósági állatorvos felé, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

A védőkörzetre vonatkozó intézkedések feloldására (a 143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján) legkorábban 21 nappal azután lesz lehetőség, hogy a fertőzött gazdaságban az előírt takarítást és fertőtlenítést befejezték, továbbá a vizsgálatok és a kockázatértékelés alapján a madárinfluenza terjedésének kockázata elhanyagolhatóvá válik.
A megfigyelési körzetre vonatkozó intézkedéseket a fertőzött gazdaság fertőtlenítésének befejezésétől számított legalább 30 napig kell fenntartani.

Az érintett gazdaságokban a baromfik újratelepítése csak a 46. §-ban meghatározott végső takarítás és fertőtlenítés befejezését követő 21 napos időszak letelte után történhet meg.
Amennyiben a háztáji gazdaságokban fennmarad a madárinfluenza megbetegedés, úgy a környékben élő baromfitartó gazdák újrakezdését és ezzel megélhetését is nagymértékben megnehezíti a kialakult helyzet.

Minden állattartó és gazda érdeke az, hogy az állatait megvédje a megbetegedéstől, így ennek megfelelően kérem Önöket a fenti szabályok, intézkedések fokozott betartására, ugyanis a betegségmegelőző óvintézkedések megtételével tehetnek ezért a legtöbbet.

További fontos információkat olvashatnak a https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza oldalon, amely naprakészen tartalmazza az állattartók számára követendő előírásokat, gyakran ismételt kérdéseket.

Tisztelettel: Patkós Zsolt, Kiskunmajsa Város Polgármestere

Forrás: KVT

További friss hírek