Kötelező a maszkhasználat közterületen Kiskunmajsán

kép: sott.net
A 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi, munkavédelmi vagy egyéb textil anyagból készült, az orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni:
– a tömegközlekedési eszközön, buszállomás, vasútállomás területén, buszmegállókban és várótermekben
– városunk teljes belterületén a közterületen, illetve minden nyilvános helyen (közterületnek nem minősülő, de mindenki számára nyitva álló helyen, például játszóterek, piac, vásár, parkolók), kivéve az egyéni sporttevékenység során
– az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során
– bevásárlóközpont területén
– ügyfélforgalmat bonyolító helyiségekben és minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik (többek között Posta, hivatalok, ügyfélszolgálati irodák, stb.)
– vendéglátó üzletben vendégként és munkavégzés során
– egészségügyi intézmény területén
– szociális intézményben az ott foglalkoztatottak, valamint lehetőség szerint az ellátottak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén
– Az üzemeltető, a szolgáltatást nyújtó és az intézményvezető köteles gondoskodni arról, hogy a maszk használata a szabályoknak megfelelő legyen. Ellenkező esetben köteles intézkedést kezdeményezni, az épület vagy terület elhagyását eszközölni, szankciót alkalmazni, rendőrséget értesíteni.
A kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok:
– este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni
ez alól kivétel:
– az egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal történő lakhelyelhagyás
– ezen kívül az erről szóló, tartalmi követelményeknek mindenben megfelelő hivatalos igazolás, okirat birtokában munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
– illetve szintén a tartalmi követelményeknek mindenben megfelelő hivatalos igazolás, okirat birtokában a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából az edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, az edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából
– kutyasétáltatás céljából azzal a kikötéssel, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el
– A közterületen, a nyilvános helyen, illetve a szabadtéri sportpályákon az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása megengedett.
– Tilos – az erre vonatkozó törvény szerint versenyszerűen sportolók kivételével – a csapatsportok és nem egyéni edzések gyakorlása.
A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani
– sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható
– a családi eseményen résztvevők száma nem haladhatja meg a 10 főt
– temetésen jelenlévők száma nem haladhatja meg az 50 főt
– házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen
A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– vendéglátó üzletben csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak, valamint az étel megrendelője számára (figyelembe véve a kijárási korlátozások adta idősávot) az elvitelre alkalmas ételek kiadása és elszállítása időtartamáig megengedett
e szabály nem vonatkozik:
– a munkahelyi étteremre, illetve büfére
– a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki
– nevelési, oktatási intézmény menzájára, valamint büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki
– az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére
Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– este 7 óra és reggel 5 óra között az üzlet, a lottózó, valamint a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani
– ettől eltérően a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat
A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– a szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodhatnak, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, továbbá a kirendelt egészségügyi dolgozók
A szabadidős, kulturális létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– tilos többek között a mozi, az edző- és fitnesztermek, az uszoda, a múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatása
A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések:
– a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák nyitva tartanak
– az iskolák 9. osztálytól digitális munkarendben működnek, egyéb miniszteri döntések figyelembe vételével
Forrás: KVT
További friss hírek