Jól tanul a gyereke? Vagy felvették egy külföldi iskolába? Támogatást kaphat

 

Érdemes pályázni a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjra. Itt megtalálja a kiírást és letöltheti a szükséges űrlapokat is. 

Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 2015/2016. tanév I. félévi pályázati felhívása

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint:

Pályázat célja: Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges fiatalok továbbtanulását, külföldön történő ideiglenes tanulását, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételét, valamint külföldön folytatott tanulmányaikat.

Pályázat jellege: A pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező lakosaira terjed ki, aki oktatási intézmény tanulója, hallgatója.

Pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik és

  • középiskolai tanulók kitűnő tanulmányi eredménnyel, háromötöd egységnyi rész,
  • főiskolai, egyetemi hallgató képzése 4,6 súlyozott tanulmányi átlageredménnyel, négyötöd egységnyi rész,
  • külföldi tanulmányút esetén az alapképzésen, mesterképzésen, illetve osztatlan mesterképzésen első diploma megszerzése esetén tíz ötöd egységnyi támogatásban részesülnek
  • külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első diplomáját megszerző, főiskolai, egyetemi hallgató.

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, a fenti tanulmányi eredmény elérését hitelesen igazoló dokumentumot.

Pályázaton elnyerhető összeg: A támogatási összeg arányosítva kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a sikeres pályázó számlájára történik egyösszegben, amennyiben számlával nem rendelkezik, postai úton kerül egyösszegben kiutalásra.

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu web oldalról tölthető le (a hír alján szereplő két linken keresztül is letöltheti ezeket!).

A pályázat benyújtásának/beérkezésének határideje: 2016. március 18. 12.00 óra

a Polgármesteri Hivatal 25. számú irodájába.

A pályázattal kapcsolatos további információ a 77/481-144 telefonszámon kérhető.

A pályázatokat az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő bizottsági ülés időpontja.

 

A PÁLYÁZATI ADATLAPOT IDE KATTINTVA TÖLTHETI LE.

A SZÜKSÉGES NYILATKOZATI ŰRLAPOT PEDIG IDE KATTINTVA ÉRI EL.

MI

További friss hírek