Indul a teremfoci bajnokság, itt a kiírás

989_20110110_futsalA lehetséges játéknapok tájékoztató jelleggel szerepelnek itt (lehetséges, hogy a terem egyéb, már lefoglalt igénybevétele miatt egy-egy forduló vasárnap kerül megrendezésre). Számuk függ a nevező csapatok létszámától, illetve ennek függvényében a lebonyolítás rendjétől.

 1. A bajnokság neve:

  Kiskunmajsai téli teremlabdarúgó bajnokság

 2. A bajnokság célja:

  Az elsősorban Kiskunmajsán élő, futballozni szerető lakosság rendszeres, versenyszerű szabadidősport igényének kielégítése a téli időszakban.

 3. A bajnokság helye: Kiskunmajsa Városi Sportcsarnok

  1. Kezdete: 2014. november 29. (szombat) vasárnap hazai kézilabda-mérkőzés

  2. További (lehetséges) játéknapok:
   2. 2014. december 6. (szombat)
   3. 2014. december 13. (szombat)
   4. 2014. december 20. (szombat)
   5. 2014. december 27. (szombat)
   6. 2014. január 3. (szombat)
   7. 2015. január 10. (szombat)
   8. 2015. január 17. (szombat)
   9. 2015. január 24. (szombat)
   10. 2015. január 31. (szombat)
   11. 2015. február 7. (szombat)
   12. 2015. február 14. (szombat)

  3. Vége: 2014. február hónapban

  4. Nagyszámú csapat nevezése esetén hétvégi dupla fordulók beiktatása is lehetséges.

  5. A lebonyolíthatóság érdekében versenybizottság 30-ban határozza meg a nevezhető csapatok számát. 24 csapat az általános bajnokság csoportjaiban, valamint 6 senior csapat.

  6. A kiírás értelmében, túljelentkezés esetén a versenybizottság a helybeli csapatokat részesíti előnyben.

  7. Helybeli csapatnak nem minősül az a csapat, amelyben 6 főnél több olyan játékos van, akinek lakcíme nem Kiskunmajsa és kistérségébe tartozik.

 4. A bajnokság rendezői:

  A Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság tagjai, valamint az általuk felkért szakemberek.

 5. A bajnokság résztvevői:

  1. A bajnokságban részt vehetnek a Kiskunmajsa kistérségben és – a korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően – a szomszédos kistérségekben élő játékosokból összeállított csapatok

  2. A bajnokság lebonyolítási rendje a nevező csapatok létszámától függ.

  3. A senior bajnokságba azok a játékosok nevezhetők be, akik, 2014. december 31-ig betöltik a 35. életévüket.

 6. A nevezéssel, lebonyolítással kapcsolatos tudnivalók:

  1. Nevezhető csapatonként 12 fő.

  2. Az ettől kevesebb létszámmal leadott nevezési lapot utólag kiegészíteni nem lehet.

  3. 12 fő feletti nevezés esetén a nevezési díj személyenként 2.000,- (kettőezer) forinttal emelkedik.

  4. A mérkőzések minden bajnoki osztályban 2 x 20 perc játékidővel, 5+1 fővel folyamatos cserével kerülnek lebonyolításra.

  5. A nevezési díj csapatonként, 12 játékosig 40.000,- Ft, amely minden további benevezett játékos után 2.000,- forinttal emelkedik.

  6. A versenykiírás és a nevezési lap 2014. október 28-tól átvehető a polgármesteri hivatal 6-es szobájában.

  7. A nevezések leadási határideje a nevezési díjjal 2014. november 11-én (kedd) déli 12:00 óráig ugyanott.

  8. Az első forduló sorsolása 2014. november 13-án (csütörtökön) 16:00 órakor lesz a kiskunmajsai polgármesteri hivatal tanácskozó termében.

  9. Mérkőzés halasztására vonatkozó kérelmet a két csapat írásos megegyezésével, 3 példányban, 8 nappal a kiírt mérkőzés előtt kell a versenybizottság egy tagja számára átadni, további intézkedés végett.

  10. Az utolsó 2 fordulóban mérkőzést halasztani nem lehet!

  11. Igazolatlanul távolmaradó csapat ellenfele 3 bajnoki pontot kap 3-0-ás gólkülönbséggel.

  12. Második ki nem állás esetén a vétkes csapat kizárásra kerül, korábbi eredményeit a lejátszott bajnoki fordulók számától függetlenül törli a versenybizottság.

  13. A szabályoktól való eltérés csak külön engedéllyel a bizottsághoz beadott kérelem alapján lehetséges a bajnokság nevezési határidejéig.

  14. A bajnokságban csak egy osztályban szerepelhet ugyanaz a játékos (kettős igazolás nincs). Kivételt képeznek azok a játékosok, akik, akik a bajnokság kezdetéig betöltik a 45. életévüket, azaz 1969. december 31-e előtt születtek. Tehát a 45 év feletti játékosok – szükség esetén – benevezhetők.

  15. Az előző évben is szerepelt csapat játékosállományának 51%-ig azonosnak kell lenni az idei bajnokságban is, ellenkező esetben új csapatnak minősül.

 7. Helyezések, csoportvégeredmény eldöntése:

  1. A győztes mérkőzésért 3, a döntetlenért 1, a vereségért 0 pont jár.

  2. A végső sorrend kialakításánál:

   1. a több bajnoki pont

   2. a jobb gólkülönbség

   3. a több rúgott gól

   4. az egymás elleni eredmény számít a fenti sorrendben.

  3. Amennyiben helyosztókra kerül sor, döntetlen esetén hosszabbítás nélkül 3-3 büntető rúgás következik.

 8. Díjazás:

  1. Minden bajnoki osztály első helyezettje kupa és oklevél, második és harmadik helyezettje oklevél díjazásban részesül.

  2. Minden bajnoki osztályban különdíjat kap a legjobb kapus, a gólkirály és a legjobb mezőnyjátékos a versenybizottság tagjainak és a játékvezetők szavazata alapján.

  3. A verseny finanszírozása a nevezési díjakból és az önkormányzati támogatásból történik.

 9. Óvás, fegyelmi ügyek:

  1. Óvni a mérkőzést követő 48 órán belül lehet 5.000,- Ft óvási díj befizetése mellett.

  2. A versenybizottság az óvást követő 48 órán belül hoz döntést, ami ellen fellebbezésnek helye nincs.

 10. Kiállítások:

  1. A mérkőzés során szabálytalankodó, durván, sportszerűtlenül viselkedő játékos 2 perces, 5 perces, illetve végleges kiállítással sújtható az eset súlyosságától függően. Ugyanazon játékosnak egy mérkőzésen belüli többszöri kiállítása esetén a büntetéseknek ez a sorrendje alkalmazandó. A 2 és 5 perces kiállításokat a játékvezető a sárga lap és az időtartam felmutatásával, míg a végleges kiállítást a piros lap felmutatásával jelzi.

  2. Végleges kiállítás esetén – amennyiben az nem a harmadik kisbüntetés, hanem durva játék, vagy sportszerűtlen magatartás miatt kap a játékos – 5 perc letelte után másik csapattag folytathatja a játékot a kiállított helyett, aki a mérkőzés hátralévő ideje alatt a játékteret köteles elhagyni, és a következő 2 mérkőzésen sem szerepelhet.

  3. A kispadon ülő cserejátékosokra ugyanez vonatkozik. Botrányos, kirívóan sportszerűtlen viselkedés esetén az elkövető több mérkőzésről, végső esetben, a bajnokságban való további szerepléstől is eltiltható.
   Ez a csapatra is vonatkoztatható.

 11. Jogosulatlan játék:

  1. Jogosulatlannak tekinthető a csapat nevezési lapján nem szereplő, valamint a jelzett életkornak meg nem felelő játékosok szerepeltetése, és a mérkőzés megkezdéséig a jegyzőkönyvön nem szereplő játékos.

  2. Az ebből származó mérkőzés utáni óvás esetén a 3 bajnoki pont 3-0-ás gólkülönbséggel a vétlen csapatot illeti meg.

  3. A mérkőzés előtt az ellenfél csapatának kérésére minden játékos köteles a személyazonosságát megfelelő módon (személyi igazolvánnyal, útlevéllel) igazolni a játékvezető jelenlétében. A vitás esetek elkerülése érdekében javasolt az igazolvánnyal való megjelenés a mérkőzésnapokon.

  4. Igazoltatni a mérkőzés befejezése után 5 percig lehetséges.

  5. Ha egy mérkőzésen egy csapatban olyan játékos szerepel, aki sem a mérkőzés előtt, sem utána nem vesz részt a kért igazoltatásokon, és 48 órán belül nem tudja igazolni magát megalapozott óvási oknak tekinthető.

 12. Egyéb rendelkezések:

  1. A mérkőzést késés miatt legfeljebb 5 perc várakozás után el kell kezdeni.

  2. A mérkőzést 4 fő részvételével meg kell kezdeni, és le kell játszani.

  3. Ha egy csapat létszáma 4 fő alá csökken, le kell fújni a mérkőzést és a 3 bajnoki pontot 3-0-ás gólkülönbséggel vagy a pályán kialakult eredménnyel (amelyik a vétlen csapat számára a kedvezőbb) a vétlen csapat javára kell jóváírni.

  4. Minden csapat köteles egységes felszerelésről gondoskodni, amelynek színösszetételét a nevezési lapon fel kell tüntetni. Mezazonosság esetén a pályaválasztó köteles eltérő színű mezben (jelzőtrikóban) játszani.

  5. A mindenkori pályaválasztó csapat biztosítja a meccslabdát.

  6. A mérkőzés jegyzőkönyvét 10 perccel a mérkőzés kezdete előtt a játékvezetőnek le kell adni.

  7. A csapatok a számukra kijelölt öltözőt 25 perccel a mérkőzés előtt foglalhatják el és 25 perccel a mérkőzés lefújása után kötelesek elhagyni.

  8. Az öltözőben hagyott értékekért a versenybizottság felelősséget nem vállal.

 13. A játékkal kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

  1. Mindenben a kispályás labdarúgás szabályai érvényesek, kiemelve:

  2. A hazaadott labdát a kapus kézzel nem megfoghatja meg,

  3. A játékban lévő labdát a kapus kézzel vagy lábbal továbbíthatja és ebből gólt is elérhet,

  4. A játékteret az alapvonalon elhagyó labdát a kapus kidobással is játékba hozhatja, de kézből nem rúghatja ki, és a labdának a hatost el kell hagynia,

  5. Az oldalvonalon kívülre jutott labdát az ellenfél bedobással, illetve az oldalvonalról, vagy oldalvonalon kívülről történő rúgással, vagy dobással hozhatja játékba az ellenfél játékosa 1 méterre köteles eltávolodni a bedobást (berúgást) végrehajtó játékostól.

  6. Ha a kapus a hazaadást kézzel megfogja a hatos vonaláról – ahová a bíró a labdát leteszi – közvetett szabadrúgást kell elvégezni.

  7. A becsúszó szerelés tilos.

 14. A teljes bajnokság során

  1. Minden résztvevőtől elvárják a kultúrált, sportszerű viselkedést.

  2. A sportcsarnok állagának megóvásáért minden játékos személy szerint anyagilag felel.

  3. A csapatvezetők kőtelesek az öltöző átvételekor a berendezési tárgyak épségéről meggyőződni, amennyiben bármilyen kárt észlelnek, kérjük a csarnok gondnokát értesíteni.

  4. Amennyiben az okozott kár felelőse nem ismert, úgy az a csapat köteles a kárt megtéríteni, amelyik előzőleg a kiírás szerint az öltőzőt használta és nem jelentett kárt.

 15. Vitás esetek

  Minden, a versenykiírásban felsorolt és fel nem sorolt esetből származó vitás kérdésben a versenybizottság állásfoglalása dönt.

VERSENYBIZOTTSÁG

majsainfo

További friss hírek