Íme Faludi Tamás listája

 

A volt polgármester összefoglalta, szerinte melyek lennének a legfontosabb városfejlesztési tervek. 

Az EKE képviselője levélben kereste meg képviselőtársait, amelyeben – részben az intézményi ignyek alapján – leírta az elképzeléseit. “Ezen elképzelések természetesen bővülhetnek a többi képviselőtársam javaslatával. Bővülhet minden intézmény által leadott fejlesztési, beszerzési igénye alapján” – írta a MajsaInfóhoz is eljuttatott levelében Faludi Tamás.

Íme a lista:

 • A Városgazdálkodási Intézményhez 1 fő létszámot biztosítani egy erőgépvezető számára, azért, hogy a gréder üzemeltetése és a város karbantartása folyamatos lehessen.
 • A piac szabadtéri részének aszfaltozása, a csapadékvíz elvezetésének megoldása.
 • A központi parkunk és növényzetének karbantartására szakember és forrás biztosítása.
 • A központi parkból javaslom a Szentháromság-szobor és környezetében a jól körülhatárolható négyzet felújítását, sövénnyel történő elválasztását, a vadon nőtt bokrok eltávolítását. A bekerített rész virágosítása vagy borostyánnal történő befuttatása. A szükséges fák ritkítása, azért, hogy a többi egészségesen tudjon fejlődni, terebélyesedni.
 • Szintén a központi parkból javaslom a Szabadság-szobor közvetlen környezetének rendbe tételét, melyről konkrét tervek állnak rendelkezésre. Szeretném köszönettel megemlíteni, hogy ehhez a munkához Kakukk Sándor úr, Fülöp Ferenc úr és Szikora Gyula úr tettek komoly felajánlásokat.
 • A zöldfelület karbantartását az egész város területén szükségesnek tartom fejleszteni.
 • Javaslom a város területén található illegális szemét-lerakóhelyek feltöltéssel, vízelvezetés megoldásával történő megszüntetését. Gondolok itt elsősorban a 7. körzetben és a 8. körzetben a cigánytelep melletti területekre.
 • Javaslom a Sport utca, Lommatzsch utca, Kálvária utca által határolt területen elkezdett „fejlesztés” felülvizsgálatát, folytatását.
 • Javaslom az előző önkormányzat által elkészíttetett utcai szemetesek kihelyezéséhez forrás biztosítását az intézménynek.
 • Folytatni kell az élet- és balesetveszély-forrást jelentő fák visszanyesését, karbantartását. Például a Sétáló utca és a Zárda utca sarkán található platánfa.
 • A kerékpárút kivilágítására több elképzelés született, megoldását javaslom.
 • A csapadékvíz elvezetését javaslom a Szabó Ervin utcában az elkészült tervek alapján elvégezni.
 • A csapadékvíz elvezetésének felülvizsgálata a Kálvária utca városközpont felöli részén azonnali feladat. Ez a rendszer vezeti el a Móra utca, a Béke tér és a Széchenyi utca felső részének vizeit. Hirtelen jött nagy esőzéskor itt vannak a legnagyobb problémák.
 • A csapadékvízrendszer javítása szükséges a Petőfi utca és az Arany János utca kereszteződésénél.
 • Említhetném még a sürgős megoldások között a Bartók Béla utca és a Jókai utca csapadékvíz-elvezetési problémáját.
 • A járdaépítés támogatása elengedhetetlen feladatunk. Javaslom a lakossági járdaépítési támogatás megemelését betonjárdánál 1500,-, térkövezésnél 2000,- Ft/m2-re.
 • Javaslom az elkészült tervek alapján a Fő utca páros oldalán az egészségügyi központtól a Petőfi utca sarkáig a járdafelújítást elvégezni.
 • Javaslom a város belterületi útjainak nagyléptékű karbantartását, javítását, a kátyúzás tavaszi indítását, amennyiben szükséges, a fedezet megemelését.
 • Javaslom a közvilágítás fejlesztését a Bartók Béla utca 44. és a 2. számú házak előtt. A világításfejlesztés a város több helyén is szükséges.
 • Az Egészségügyi Szakellátó Központban egy új rendelő eszközbeszerzéséhez fedezetbiztosítását javaslom, melyben szemészeti rendelés tud azonnal indulni, és ezzel a várólista csökkenne.
 • Szükségesnek tartom intézményeink állagának megóvását, felújítását, esetleges élet- és balesetveszélyek azonnali elhárítását. Erre kérem, a műszaki osztály rövid időn belül tegyen javaslatot a szükséges sorrend megállapításával.
 • Javaslom a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében kedvezményes építési telekhez jutást biztosítsunk. Kérem ezen területek sürgős kijelölését.
 • Önkormányzati ülésen már kértem, mely nem tartozik a fejlesztéshez, az önkormányzati dolgozók egységes 4 ezer forint/fő bérfejlesztését az eü. központhoz hasonlóan.

MajsaInfo

További friss hírek