“HUNGARIKUMOK HATÁRON INNEN ÉS TÚL”

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista fiatalok körében magyar hagyományokon alapuló, egyediségével, különlegességével, magyarságra jellemző tulajdonságai révén kiemelkedő, sikeres termékek, vállalkozások, innovatív megoldások bemutatására.

A sikeres pályázók 10.000 Ft – 50.000 Ft értékű ösztöndíjban és könyvjutalomban részesülnek, valamint részt vehetnek az Alapítvány fenti témában meghirdetett Kárpát-medencei nyári egyetemén, amely 2016. augusztusában kerül megrendezésre Székelyföldön.

Pályázni a következő témakörökben lehet:
Valamely hungarikumként elismert, vagy még el nem ismert, de magyar vállalkozók által önállóan fejlesztett, előállított és értékesített termék, vállalkozás, vagy szolgáltatás bemutatása bármely magyarok által lakott régióban (hatásai, eredményei).
Példaértékű regionális gazdasági összefogás, termelési és értékesítési egyesületek, szövetségek valamely hazai, illetve határon túli magyar területen.
Magyar termékek levédésének hazai, Kárpát-medencei és szélesebb értelemben vett nemzetközi lehetőségei (Hungarikum Bizottság, környező országok, EU, Európa, Világ, stb.), magyar termékek népszerűsítése, értékesítése a szűkebb régióban és nemzetközi szinten (pl. székely Góbé megjelölésű termékek, stb.).
Még meg nem valósult innovatív ötletek, melyek amennyiben megvalósulnának, az nagymértékben segítenék az adott régió fiataljainak munkalehetőségeit, ezáltal az anyanyelv megtartását, a magyarság anyagi/szellemi/számbeli gyarapodását.

A pályázati anyag kötelező melléklete: egy oldalas önéletrajz (név, születési dátum, lakcím, telefonszám megadásával.)
A tanulmány pontos hivatkozások nélkül nem fogadható el!
Formai követelmények:
10-15 oldal terjedelem,
betűtípus: Times New Roman 12,
1,5-es sorköz,
2,5-es margó
Beadási határidő: 2016. május 15.
A pályaműveket és kérdéseiteket a következő címre várják a szervezők: mfhn@mfhnalap.org

További friss hírek