Fiatal? Gazda akar lenni? Akár 40.000 eurót is kaphat!

gazdaMegjelent az idei fiatal gazda pályázat. A Vidékfejlesztési Minisztérium szokásos támogatási formáját május 1-15 között lehet majd igényelni. 

A pályázat célja

A fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása.

 A fiatal gazda pályázat jellege, mértéke

A támogatás jellege visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, vissza nem térítendő támogatás, melynek 90%-át az MVH előre kifizeti.

A támogatás mértéke az üzemeltetési időszak 4. évére vállalt üzemméret függvényében legfeljebb 40 000 euró, amely 2014-ben történő kifizetés esetén 297,04 forint/euró árfolyamon kerül átváltásra. A fiatal gazda támogatás teljes összege tetszőleges célra fordítható.

 A fiatal gazda pályázat igénybevételének feltételei

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha a fiatal gazda:

  • a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de 40. életévét még nem töltötte be;
  • a pályázati kiírásban meghatározott mezőgazdasági szakképzettséggel rendelkezik;
  • vállalja, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 5 éven keresztül egyéni vállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi;
  • vállalja, hogy részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett képzésen.

A támogatás nem vehető igénybe, ha a fiatal gazda a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be agrár-, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy pályázatot az MVH-hoz, kivéve, ha:

  • az AVOP 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása című intézkedésre nyújtott be pályázatot és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
    – a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet szerint adott be támogatási kérelmet és azt az MVH nem hagyta jóvá;
  • egyéb jogcímre benyújtott pályázatát vagy támogatási kérelmét visszavonta.

A fiatal gazda pályázat benyújtása

A támogatás 2014. május 1-15. között igényelhető
A 34/2014. (IV. 04.) VM rendelet elérhető: http://net.jogtar.hu

HI/MI

További friss hírek