ÉLŐ VIDEÓ: nézze itt a képviselő-testületi ülést!

 

Az idei év első rendes testületi ülése Kiskunmajsán. Jó szórakozást!

 

Az ülés napirendje:

1.
Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
nyílt
2.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
nyílt
3.
…./2019.(…) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
nyílt
4.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
nyílt
5.
A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
zárt
6.
Kiskunmajsai Napsugár Óvoda óvodaszékébe tag delegálása
nyílt
7.
Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
nyílt
8.
Pályázat benyújtása a TP-1-2018 pályázati kódú 2018. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására
nyílt
9.
Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés
nyílt
10.
A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán című pályázathoz szükséges költség-haszon elemzés elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása
nyílt
11.
Az EFOP 3.9.2-16-2017-00010 kódszámú pályázatunk keretében kialakítandó Madármegfigyelő és fejlesztő ökopark helyszínének meghatározása
nyílt
12.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata
nyílt
13.
Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme felmentési idő alatti munkavégzés alóli mentesítésre, az ehhez szükséges fedezet biztosítására
nyílt
14.
A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet üzleti terve
nyílt
15.
Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve
nyílt
16.
Zöldváros projekt kapcsán fák kivágása
nyílt
17.
Hozzájárulás viziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló pályázat benyújtásához
nyílt
18.
Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához
nyílt
19.
Helyi építési szabályzat módosításának elindítása
nyílt
20.
A Kiskunfélegyházi Városi Korház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelem
nyílt
21.
Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
nyílt
22.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervéről
nyílt
23.
2018. évi média keret felhasználása, illetve a 2019. évre vonatkozó teljesítések, kötelezettségvállalások
nyílt
24.
Pénzügyi Bizottság létszámának bővítése
nyílt
25.
Kiskunmajsa város Facebook oldalával kapcsolatos probléma
nyílt
26.
A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
nyílt
27.
Egyebek
nyílt
További friss hírek