ÉLŐ! Újra testületi ülés, jó szórakozást!

 

Ma (csütörtök) délután 14 órától újra képviselő-testületi ülést tartanak Kiskunmajsán. Kövesse élőben nálunk!

A napirendi pontok a következők: 

1. Helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatának véleményezése (zárt ülés)

2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról

3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4. Bizottsági kültag választása, eskütétele

5. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme rendezvények megvalósításának támogatására

6. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme szabadidőpark létesítése tárgyában

7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme parkoló építéséhez

8. Városi könyvtár festése

9. Előterjesztés Majsa-Vin Szociális Szövetkezet kérelméről

10. Előterjesztés a Csengelei úti területek Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére történő átadásáról

11. Tájékoztató a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átalakításáról

12. Szélmalomsor és Petőfi utca behajlás mérés

13. A Rácz-Wéber Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/89. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

14. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmére induló telekrendezési eljárás

15. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása

16. A Kálvária utcai bérleti szerződések módosításáról szóló 67/2016. (III.31.) határozat módosítása

17. Víziközmű üzemeltetési szerződés megszüntetésének kezdeményezése

18. Előterjesztés faházak festéséről, szállításáról

19. Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása.

20. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása

21. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavettkapcsolatos karbantartási, felújítási kiadásokra keretösszeg biztosítása

22. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme

23. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat műszaki tartalmának meghatározása

24. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) elnevezésű programhoz való csatlakozás

25. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról

26. Dr. Szente Erika fogorvos területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása

27. 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés

28. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

29. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

30. Egyebek

További friss hírek