ÉLŐ! Nézze nálunk a testületi ülést most!

 

Átszervezik a közművelődést, módosítják a menetrendet és szavaznak az esélyteremtő programról is.

Az alábbiakban élőben közvetítjük a kiskunmajsai önkormányzat képviselő-testületi ülését. A videó alatt megtalálja a napirendi pontokat is.

 •  Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 • A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • Előterjesztés Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház valamint a Városi  Könyvtár  átalakítására vonatkozóan
 • A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 • A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 • Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 • Területi  ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött háziorvosi , házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata
 • Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 • Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
 • Tájékoztató a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. 2015  évi működéséről
 • Menetrend módosítás
 • Városgazdálkodási Intézmény szegélykő sablon vételével kapcsolatos kérelme
 • Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárások lezárása
 • Bodoglári játszótér üzemeltetése
 • Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 • Bodoglár, Szőlő  u. 11. sz.  hasznosítása
 • Móra F. u. 16. I./3 számú ingatlan bérbeadása
 • TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében koncepció- és előterv készítés feladatra pénzügyi fedezet biztosítása
 • A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 • A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 • A központi orvosi  ügyeleti  szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 • A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 • Egyebek

MI

További friss hírek