ÉLŐ: hatalmas viták a majsai testületi ülésen

 

Ha ma csak egy képviselő-testületi ülést néz végig, akkor ez legyen az!

A napirendi pontok:

 1. Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft.személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (zárt ülés)
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 4. Mezei  őrszolgálat létrehozása
 5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék  szabályozásáról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 7. …../2016. (…..) rendelet tervezet a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
 8. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletmódosításáról
 9. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015. (II.26.) rendeletmódosításáról
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásszabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Központi buszmegálló üzemeltetése
 12. Keresszegi Nóra és Sasvári Zoltán  telek  vásárlási kérelme
 13. Műfüves futballpálya energia ellátása
 14. Városgazdálkodási Intézmény kérelme profilkanál vételével kapcsolatban
 15. Városgazdálkodási Intézmény kérelme rakodógép vételével kapcsolatban
 16. A Kálvária utcai  területek bérleti  szerződéseinek módosítása
 17. Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 18. Kertész Jánosné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 19. Bodoglár, Szőlő u. 11. számú ingatlan bérbeadása
 20. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 21. 274/2015 (IX.24.) sz. “Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  keretében megvalósuló projektek előkészítése” tárgyú  Képviselő-testületihatározat módosítása
 22. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása “A Belső-Kígyósi Közösségi Ház (HRSZ.: Kiskunmajsa 0436/67)

energetikai korszerűsítése címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
 2. Az Arany Alapítvány támogatás iránti kérelme
 3. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
 4. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
 5. A civil szervezetek 2016. évi támogatása
 6. A 2016. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
 7. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2016. évi támogatása
 8. Tradicionális sportegyesületek 2016. évi támogatása
 9. Gépjármű átadása a Majsa Vin Szociális Szövetkezet részére
 10. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 11. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényeinek pénzügyi elszámolása
 12. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár  Városi  Könyvtár  tagintézmény vezetőjének pótléka
 13. 2015. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások pénzeszköz átadások – elszámolása
 14. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítési kérelme
 15. A 83/2015. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a Kiskunmajsai Football Club kérelme tárgyában
 16. Fészekrakó program
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésérőlszóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

MajsaInfo

További friss hírek