ÉLŐ! A költségvetésről (is) vitáznak a képviselők

 

Nézze nálunk a képviselő-testületi ülést!

A napirendek:

 •  Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat (zárt ülés)
 • Kiskunmajsai 1567/4 hrsz-ú és 1754  hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (zárt ülés)
 • Előterjesztés szociális szövetkezet kérelméről szóló  döntésről
 • Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 • A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 • Feladat ellátási szerződés kötése fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítására
 • Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május  1. u. 1. sz.  ingatlan felajánlása megvételre
 • Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőfalutól északra található „Kgy” övezetbe sorolt  ingatlanokra vonatkozóan
 • A 4506/2. és 4506/3. hrsz-ú területek belterületből külterületbe történő átminősítése
 • Az Iskola  u. 3. sz.  ingatlanban lévő lakás felajánlása ajándékozás jogcímén
 • Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
 • A Konecsni György  Kulturális Központ programtervének elfogadása
 • GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
 • Hulladékudvar nyitvatartása
 • Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre  várható összegei
 • Kiskunmajsa Város  Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
 • Egyebek

MI

További friss hírek