Dózsából Tomori: megszólalt a gimnázium vezetése

 

Az alábbi közleményt jutatták el a MajsaInfo szerkesztőségéhez.

Tisztelt Kiskunmajsai Lakosok, volt és jelenlegi Dózsások!

Köszönjük az intézmény jövője iránt tanúsított érdeklődésüket. Higgyék el, megértjük aggodalmaikat és az iskola nevéhez fűződő emlékeikhez való ragaszkodásukat. Azonban arról szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a gimnázium jövőjének, fejlődésének érdekében alkalmazotti és szülői közössége, valamint diákönkormányzata titkos szavazással, nagy többséggel az egyházi fenntartás mellett döntött. Közismert ugyanis, hogy a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye felelősséget vállaló, szakmai és erkölcsi értékeket, pedagógiai és tanulói eredményeket felmutató fenntartója intézményeinek.

A köznevelési törvény szerint a fenntartónak jogában áll, hogy az eddigi nevet megváltoztassa. Csak szeretnénk megjegyezni, hogy a legújabb történelmi kutatások eredményei szerint Dózsa Györgyöt nem lehet egyértelműen pozitív történelmi személyiségnek tekinteni. Bizonyára Tomori Pál sem volt hiba nélküli ember, de a történelem piedesztáljára emeli az a tény, hogy kalocsai érsek létére kiváló hadvezérként vezette a magyar seregeket a török ellen, és a Mohácsi csatában elesve életét adta a hazáért.

Törvényi értelemben 2016. szeptember 1-jén jogilag új intézmény születik, amely azonban természetesen 60 éves haladó hagyományaira, pedagógiai értékeire épít, tovább ápolja és fejleszti azokat, valamint továbbra is kapcsolatot tart az iskola öregdiákjainak közösségével.

Bizonyára megértik, hogy egy ilyen nagy horderejű változás sok problémával, feladattal jár. Kérjük, segítsék most is – mint mindig – munkánkat! Ebben a nem könnyű időszakban még inkább segítő, együttműködő akaratra és szívekre van szüksége az intézménynek, diákjainknak, jövőnknek – ezt kérjük és köszönjük ezúton is!

az intézmény vezetősége

További friss hírek