“Boldogtalan hadiidők” 1914-1918

 

Ismeretterjesztő előadássorozatot indít a Konecsni György Kulturális Központ.

Ma sincs olyan magyar család, amelyet felmenői kapcsán ne érintene az I. világháború. Akár azért, mert valakit elvesztettek, akár azért mert a háborús ínség sújtotta őket. A társadalom egészét pedig az elvesztett háború következményei, elsősorban Trianon, amely szétszaggatta a történelmi Magyarországot és nemzettesteket utalt az utódállamok hatalma alá.

Mindezek mellett a társadalmi tudatban nem csak a hadiesemények rögzültek, hanem a „hátország” mindennapi életére gyakorolt hatásai is. Ezért mondhatjuk, hogy még napjainkban is „velünk él” ez a történelmi korszak.

Minden eddigi háborútól eltérően megváltozott annak jellege is. A második ipari forradalom által megteremtett új típusú technikák és harci eszközök az első világégést már a gépi és tömegpusztító háborúk kezdetévé tette.

Projektünk azt célozta meg, hogy tudományos alapon, de a mindennapi életre is kitekintően népszerű, közérthető formában mutassuk be a korszakot és benne az embert.

Az embert, aki az embertelenségben is ember tud maradni, aki dalol, vicceket gyárt, verset ír.

Sorozatunk szerkezetét úgy építettük fel, hogy a történeti megközelítés mellett megszólaltatjuk a korabeli irodalmunk jeles képviselőit pl. Adyt, Babitsot, Gyóni Gézát stb. Kiállítást szervezünk korabeli relikviákból, de katonadalokat is bemutatunk, hogy ezzel érzelmileg is közelebb hozzuk a hallgatósághoz az egyre távolodó korszakot.

  1. Útban a háború felé – Venczel József történész, középiskolai tanár – január 12. 17.00
  2. Kísérlet a döntő győzelemre 1915-16 – Venczel József történész, középiskolai tanár – január 19. 17.00
  3. A háború hatása a hátországra és a civilszférára – Venczel József történész, középiskolai tanár – január 26. 17.00
  4.  A fordulat éve 1917. – Venczel József történész, középiskolai tanár – február 2. 17.00
  5. A háború visszatükröződése, megjelenítése az irodalomban – Dr. Bognár Zoltán irodalomtörténész, középiskolai tanár – február 9. 17.00
  6. Kiállítás – Szikora Gyula helyi gyűjtő anyagából – február 16. 17.00; Irodalmi előadás – „Hálaadó megemlékezés a hősökről”középiskolás diákok előadása, felkészítő: Zákányné Frei Erzsébet
  7. Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása – Venczel József történész, középiskolai tanár – február 23. 17.00

A projekt megvalósítását az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja.

logo

 

MI

További friss hírek