Az átlagosnál is többen vettek részt az első látogatható szentmisén Kiskunmajsán

kép: KVT

Újraindultak a liturgikus szertartások a kiskunmajsai római katolikus templomban. A több mint egy hónap után megtartott, kedd reggeli szentmisén az átlagosnál többen vettek részt és a hívek fegyelmezetten betartották azokat a rendelkezéseket, amiket a rendkívüli helyzet megkövetel.

Kosik Sándor esperes-plébános elmondta: megjelent Dr. Bábel Balázs érsek rendelete és mindezeket betartva végzik a különböző szertartásokat. – Természetesen nem mehet minden úgy, mint előtte, ezért az előírások szerint fokozottan ügyelünk a higiéniai szabályok betartására, a távolságtartásra, a maszkok viselésére és a fertőtlenítésre – nyilatkozta Kosik Sándor, aki szólt az esketések, temetések szabályairól is.

Kérések a kiskunmajsai hívekhez:

A padokban csak a megjelölt helyeken üljenek. Hétköznap az első padtömbökben foglaljanak helyet.
A templom fertőtlenítő takarítását a szentmisék végén elvégezzük. A kézfertőtlenítést mindenki oldja meg egyénileg.
A főtér felújítása miatt, az Arany János Általános Iskola felőli oldalajtón lehet a templomba bejutni. Az oldalajtó a torony felől közelíthető meg biztonságosan.
Mindezekről a majsaplebania.hu oldalon is olvashatnak.

DR. BÁBEL BALÁZS ÉRSEK RENDELKEZÉSEI A JÁRVÁNYÜGYI KORLÁTOZÁSOK FELOLDÁSÁRÓL
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében 2020. május 4. hétfőtől a következő rendelkezések lépnek érvénybe, amelyek hatályukat vesztik, ha a járványhelyzet megváltozása miatt egy újabb rendelkezés felülírja.

A gondjainkra bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára:

Kötelező a templomban a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve);

Kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés, vagy a magával hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával;

Kötelező egymástól 1,5-2 méter távolságban úgy elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. A személyek közötti távolság és a templom méretei meghatározzák a résztvevők maximális létszámát!

A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.

A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.

A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.

A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel híveink figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják perselyadományukat vagy más célú támogatásukat.

Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegyénk területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól továbbra is érvényben hagyom, főleg a magas járványkockázati korosztályba tartozó hívek védelmében, és mindazoknak, akik félnek a fertőzéstől.

Forrás: KVT

További friss hírek