Állami kitüntetést kapott Sági Lajos és Dr. Fekete János

 

Kiskunmajsa két polgára is állami kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából.

A kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Sági Lajos, a Kiskunmajsa-Kígyóspusztai Lelkészség nyugalmazott plébánosa, a Hit és Kultúra Alapítvány alapítója. A Pesti Vigadóban tegnap (március 14-én) tartott ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést, Dr. Fekete János Barnabás részére, aki a Magyar Labdarúgó Szövetség Jogi Bizottságának tagja, a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Szövetség és a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi és Fellebbviteli Bizottságának volt elnökeként végzett munkájáért vehette át az elismerést. (Két éve, március 15-én felesége, Dr. Feketéné Bicskei Éva igazságügyi környezetvédelmi szakértő is megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést a példamutató munkásságáért.)

A kitüntetettek életútjából:

SÁGI LAJOS 1950-ben született Szankon. Általános iskolai tanulmányai után a kecskeméti piarista gimnáziumban tanult. Kötelező katonai szolgálata után nyert felvételt az egri Hittudományi Főiskolára. A nyári szünetekben Mócsi Imre jezsuita szerzetes által Kígyóspusztán vezetett, szentignáci lelkigyakorlatok belső tapasztalatai alapvetően határozták meg szemléletét és későbbi életútját. Sági Lajost 1976-ban, Kiskunmajsán szentelték pappá.
Szolgálatot teljesített Nagykátán, Nagykőrösön, Kecskeméten, Dányban, Izsákon, Budapesten, majd 1991-ben került Zsanára, és egy év múlva Kígyóspusztára. Szűkebb hazájában szolgált még Csólyospáloson, Szankon és Kiskunmajsán is, de Kígyósra mindvégig mint lelkiéletének bölcsőjére tekintett.
1991-ben Zsanán alapította meg a Hit és Kultúra Alapítványt, majd onnan Kígyósra vitte át 1992-ben.
Az alapítvánnyal megvásárolták a belső-kígyósi öreg iskolát, amit átalakítottak, felújítottak. Szociális és kulturális munkájukhoz a működés feltételeihez az anyagi forrásokat kisebb részben adományokból, nagyobb részben pályázatokból igyekeztek előteremteni. Sági Lajos atya segítségével több millió forint támogatás érkezett Kígyóspusztára.
1994-ben létrehozták az Idősek Napközi Otthonát, ami ma Idősek klubjaként működik heti egy alkalommal. Életmódtáborokat szerveztek Benedek Istvánné tanító néni ötlete alapján, ahol azokkal a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztak, akiknek tanulási problémái voltak, vagy éppen pótvizsgára kellett felkészülniük.
Elindították a KALÁSZ táborokat, a katolikus lányok és asszonyok számára, ahol a mindennapi otthoni munkát, életvezetést tanítottak a fiataloknak.
Az alapítvány által működtetett és felújított kígyósi kultúrház folyamatosan helyet biztosít különböző ünnepségeknek, báloknak, előadásoknak és a hagyományossá vált falunap programjainak.
Sági Lajos 2014-ben nyugdíjba ment, de továbbra is éltetője, szellemi vezetője az alapítványnak és a pusztai nép hitének, kultúrájának, életének. Lajos atya sokat tett azért, hogy a tanyát ne csak gazdasági egységként lássuk, hanem értsük meg a lelkét is.

DR. FEKETE JÁNOS BARNABÁS, a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, Szegeden, 1972-ben szerzett jogi diplomát.
Pályafutását Kiskunmajsa Nagyközségi Tanács VB. titkáraként kezdte, majd a Bács-Kiskun megyei Tanács VB. főmunkatársaként folytatta, egészen 1984-ig. A Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság igazgatóhelyetteseként, Kecskeméten, több mint 10 éven keresztül eredményesen tevékenykedett. Az aktív közreműködésével, újonnan megszervezett Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság első igazgatója volt 1996-ig. Ügyvédi pályára 1997-ben lépett, tevékenységét fiatalos lendülettel, magas fokú szakmai és gyakorlati tapasztalattal jelenleg is folytatja.
Sportszakmai tevékenységét 18 évesen, aktív labdarúgó játékvezetőként kezdte 1964-ben, ezt követően végigjárta a sportvezetői munka csaknem minden szintjét.
1968-tól a kiskunmajsai sportegyesület, majd 1976-tól 2010-ig a Bács-Kiskun megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, elnökhelyettese, kettő ciklusban elnöke volt. A szövetségben különböző felelős funkciót töltött be több évtizedes tevékenysége során. Fegyelmi bizottsági elnök, versenybizottsági elnök több cikluson keresztül.
Országos szövetségi ellenőrként, játékvezetői ellenőrként tekintélyt szerezett magának és ezen keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetségnek is.
1989-től 1996-ig folyamatosan a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottságának és a Fellebbviteli Bizottságának mind a mai napig első és egyetlen vidéki elnöke volt.
Több mint tíz éve, jelenleg is, aktívan vesz részt az MLSZ Jogi Bizottsága munkájában. Mandátuma 2020-ig szól.
Dr. Fekete János – aki 70. életévébe lépett -, több mint 50 éve szolgálja a magyar sport, benne a magyar labdarúgás ügyét, országos sporttevékenységével példát mutatott és ma is példát mutat a fiatalabb generációnak.

Kiskunmajsa-FB

További friss hírek